VIІ Міжнародна науково-практична конференція 

“Інформаційні технології в освіті, науці й техніці

ІТОНТ-2024
 

 

23-24 травня 2024 року

Черкаси
 

 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК І ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

44 днів 5 годин 29 хвилин 38 секунд

Шановні науковці, викладачі, аспіранти, студенти !

23-24 травня 2024 року на базі Черкаського державного технологічного університету буде проходити
VIІ Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології в освіті, науці і техніці” (ІТОНТ-2024)

 

Мета конференції

Метою конференції є стимулювання наукових і прикладних досліджень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), визначення перспективних напрямів застосування ІКТ в науці, вищій освіті, медицині й техніці, обмін науковими і практичними здобутками в цій галузі, встановлення більш тісних зв’язків між науковцями вищих навчальних закладів і наукових установ різних країн, заохочення молоді до наукового пошуку.

Організаційний комітет конференції запрошує Вас взяти участь у роботі конференції,  виступити з доповідями і повідомленнями, продемонструвати власні програмні розробки, електронні та інформаційні ресурси.

Проблематика конференції

 • Теоретичні і практичні аспекти створення сучасних інформаційно-комунікаційних систем;
 • Інформаційні технології моделювання складних систем;
 • Інформаційні технології в техніці та робототехніці;
 • Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні;
 • Інформаційні технології у сфері інтелектуальних обчислень;
 • Інформаційно-комунікаційні системи та мережі;
 • Безпека інформаційних технологій;
 • Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях;
 • Комп’ютерне моделювання та інформаційні системи в економіці;
 • Комп’ютерне моделювання фізичних і хімічних процесів;
 • Інформаційні системи в медицині;
 • Інформаційно-комунікаційні технології у вищій освіті;
 • Проблеми підготовки ІТ-фахівців у закладах вищої освіти.

Мови конференції

українська, англійська.

Форми участі в конференції

Форми участі в конференції: очна, дистанційна.

Форми виступу на конференції: пленарна доповідь, секційна доповідь.

Конференція відбудеться в змішаному форматі.

Буде забезпечено пряму трансляцію пленарних і секційних засідань.

За участь у конференції учасники одержать сертифікат.

Матеріали конференції

Тези доповідей

Рекомендовані програмним комітетом тези доповідей будуть видані до початку конференції у збірнику матеріалів у  електронному вигляді.

Повнотекстові статті

Автори доповідей, які будуть включені до програми конференції, за рекомендацією програмного комітету зможуть подати повні та оригінальні роботи (не менше 16500 знаків без пропусків) англійською мовою, що розширюють зміст тез.

Статті повинні представляти новий матеріал, а не дублювати інші статті, які вже опубліковані або мають бути опубліковані. Вони повинні містити достатню інформацію та мотивацію, а також надавати докази, якщо це можливо, або принаймні їх описи з достатньою детальністю, щоб рецензенти могли їх об’єктивно оцінити.

Для прийняття до публікації повнотекстової статті у збірнику статей конференції необхідно:

Надіслані роботи будуть рецензовані двома рецензентами на основі технічної якості, актуальності, оригінальності, значущості та чіткості. У разі потреби буде залучений третій додатковий рецензент. Результати рецензування будуть повідомлені авторам, які подали заявку, електронною поштою разом із коментарями рецензента, якщо такі будуть. Програмний комітет використає ці огляди для того, щоб визначити, які роботи будуть прийняті до друку у збірнику наукових статей конференції, що буде видано як окремий випуск у Springer Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies (https://www.springer.com/series/15362) і будуть доступні в цифровій формі після конференції. Серія "Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies" має ISSN та індексується в Scopus (квартиль Q3).

Важливо!

 1. Кожен з авторів, який подає повнотекстові рукописи до конференції, погоджується надати рецензію для 1-2 інших рукописів.
 2. Крім того, принаймні один із авторів кожної статті, прийнятої до друку, має бути зареєстрований для участі в конференції та виступити з доповіддю. Якщо жоден з авторів прийнятої статті не зареєструвався для участі в конференції і не виступив з доповіддю, то таку роботу не буде включено до збірника статей.
 3. За вимогами Springer потрібно забезпечити значну кількість міжнародних авторів. Тому просимо учасників конференції і авторів статей долучати іноземних колег до співавторства.

Реєстрація й участь у конференції

Для включення до програми конференції доповіді, що рекомендована програмним комітетом, та одержання запрошення учаснику необхідно:

 • подати заявку на участь у конференції і текст тез доповіді (згідно з вимогами) за посиланням: https://t.ly/3KzFw;
 • отримати повідомлення про прийняття тез до програми конференції;
 • сплатити організаційний внесок за наукове редагування матеріалів конференції;
 • отримати запрошення на конференцію.

За участь у конференції учасники одержать сертифікат.

Важливі дати

Участь у конференції

 • подання заявок і тез доповідей
до 1 квітня 2024 року
 • повідомлення про прийняття тез
до  5 квітня 2024 року
 • сплата оргвнеску за участь у конференції
до 1 травня 2024 року
 • розсилання запрошень на конференцію
до 10 травня 2024 року
 • початок конференції
23 травня 2024 року

Публікація повнотекстових статей

 
 • подання повних текстів статей
до 20 квітня 2024 року
 • повідомлення про прийняття статей
до 1 травня 2024 року 
 • подання доопрацьованих статей
до 10 травня 2024 року
 • сплата за опрацювання статей
до 20 травня 2024 року
 • подання збірника статей до видавництва Springer
до 1 липня 2024 року

Оргвнесок за участь у конференції і оплата за повнотекстову публікацію

Участь у конференції

Організаційний внесок становить для учасників з України:

за очну або дистанційну участь: 250 грн – для науковців і викладачів; 150 грн – для аспірантів; 100 грн – для студентів.

Оргвнесок за участь у конференції перераховувати на банківські рахунки ЧДТУ:

Одержувач: Черкаський державний технологічний університет

Банк-­одержувач: Державна казначейська служба України м. Київ

МФО: 820172

Код ЄДРПОУ: 05390336

Розрахунковий рахунок: UA59 820172 0313 2210 0220 1000 612

     Свідоцтво: 32135604

     Інд код: 053903323017

Прізвище, ініціали учасника

Призначення платежу: Наукове редагування матеріалів  конференції “ІТОНТ-2024”

Копію квитанції про оплату оргвнеску за участь у конференції необхідно надіслати до оргкомітету в електронному вигляді до 1 травня 2024 року на адресу оргкомітету [email protected].

Публікація повнотекстової статті

Після одержання від оргкомітету повідомлення про прийняття статі до друку авторам необхідно:

 • сплатити за опрацювання однієї повнотекстової статті, прийнятої до друку, 250 грн за реквізитами, що співпадають з реквізитами оргвнеску за участь у конференції;
 • надіслати в електронному вигляді копію квитанції про оплату за опрацювання однієї повнотекстової статті на адресу оргкомітету [email protected] до 20 травня 2024 року.

Контактні дані

Адреса Оргкомітету:

18006, Україна, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460, ЧДТУ, кафедра комп’ютерних наук та системного аналізу, кім. 511.

Телефон для довідок: (+38)068-605-0366, (+38)097-888-5231

Е-mail: [email protected]

Інформаційна сторінка: https://knsa.chdtu.edu.ua/itont-2024

Сайт: https://itest.chdtu.edu.ua

Вимоги до тез доповідей

 1. Матеріали повинні бути оригінальними, не опублікованими раніше і такими, що не знаходяться на стадії розгляду для публікації на момент подання на конференцію. Матеріали будуть прийняті до участі в конференції після попереднього рецензування.
 2. Матеріали подаються у вигляді документів Microsoft Word.
 3. Тези доповіді повинні містити невелике за обсягом повідомлення про наукові дослідження чи практичні результати автора (авторів), пов’язані з тематикою конференції.

Вимоги до оформлення тез доповідей

 • обсяг: 2 сторінки;
 • формат аркушу паперу – А4;
 • орієнтація – книжна;
 • поля: ліве, праве – 2 см; верхнє, нижнє – 2 см;
 • стиль: «Звичайний» (Normal);
 • шрифт тексту – Times New Roman Cyr,
 • розмір шрифту – 12 пт, для анотації і ключових слів – 11 пт;
 • інтервал – одинарний;
 • відступ першого рядка абзацу – 10 мм.;
 • порядок розміщення матеріалів:

Блок 1. Назва – друкується жирними прописними літерами по центру сторінки.

Прізвище та ініціали автора (авторів) – розташовуються по центру через інтервал після назви і друкуються жирними літерами.

Назва установи, де працює автор (автори), розташовується по центру після прізвища та ініціалів.

Анотація (текст 100-250 слів, що містить цілі, завдання, об’єкт і предмет дослідження, використані методи дослідження, результати дослідження).

Ключові слова (не менше 4 слів).

Блок 2. Для тез українською мовою, ті ж самі дані, що і в блоці 1, у відповідному порядку англійською мовою.

Блок 3. Текст тез мовою оригіналу друкується через інтервал після анотації англійською мовою.

Структура тез доповіді: вступ, постановка задачі, мета роботи, основна частина, висновки, список використаних джерел.

Малюнки та фотографії подаються у форматі JPEG.

Слово “Таблиця” та номер таблиці розташовується праворуч, а її заголовок – по центру (жирним шрифтом).

Формули – набираються в редакторі формул Equation шрифтом Times New Roman, звичайний символ – 12 пт, великий індекс – 8 пт, малий індекс – 6 пт, великий символ – 14 пт, малий символ –12 пт.

Посилання на джерела в тексті даються у квадратних дужках. Перше число вказує номер за переліком посилань, що даються згідно порядку їх появи в тексті, після коми дається друге число, яке відповідає номеру сторінки. Перелік посилань має назву "Список використаних джерел" і розташовується по центру після основного тексту через один інтервал. Список використаних джерел оформляється відповідно до правил бібліографічного опису.

Програмний комітет розглядатиме лише матеріали, що оформлені згідно з вимогами і подані у вказаний термін.

Організаційний комітет

Голова оргкомітету – ректор ЧДТУ, проф., д.пол.н. Григор О.О.

Заступники голови оргкомітету:
Фауре Е.В., проректор з НДР та міжнародних зв’язків ЧДТУ, професор, д.т.н.
Чепинога А.В., декан факультету інформаційних технологій і систем ЧДТУ, доцент, к.т.н.;
Триус Ю.В., завідувач кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ, професор, д.пед.н., к.ф.-м.н.

Члени оргкомітету:

Данченко О.Б., професорка кафедри комп’ютерних наук системного аналізу ЧДТУ, професор, д.т.н.;
Лукашенко В.М., завідувачка кафедри робототехніки та спеціалізованих комп’ютерних систем ЧДТУ, професор, д.т.н.;
Голуб С.В., завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем ЧДТУ, професор, д.т.н.;
Прокопенко Т.О., завідувачка кафедри інформаційних технологій проектування ЧДТУ, професор, д.т.н.;
Бабенко В.Г., завідувачка кафедри інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії, професор, д.т.н.;
Карапетян А.Р., завідувачка кафедри статистики та прикладної математики ЧДТУ, доцент, к.т.н.;
Тарасенко Я.В., помічник декана ФІТІС ЧДТУ з наукової роботи, доцент, к.т.н.;
Лавданська О.В., помічник декана ФІТІС ЧДТУ з навчальної роботи, доцент, к.т.н.;
Підгорний М.В., професор кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ, доцент, к.т.н.;
Оксамитна Л.П., доцент кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ, доцент, к.т.н.;
Андрієнко В.О., доцент кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ, доцент, к.т.н.;
Дяченко П.В., доцент кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ, доцент, к.т.н.;
Заспа Г.О., доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем ЧДТУ, доцент, к.т.н.

Секретаріат конференції:
Середа Л.А., співробітник кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ;
Татарин Т. М., співробітник кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ.

Технічна підтримка інтернет-ресурсів конференції:
Максимов А.Є., аспірант кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ;
Сіньковський А.П., аспірант кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ.

Адреса оргкомітету: Кафедра комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ, б-р Шевченка, 460, корп. 1, ауд. 511, м.Черкаси, 18006, Україна

Контактні телефони: (+38)068-605-0366 (кафедра комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ), (+38)097-888-5231 (оргкомітет конференції)

E-mail: [email protected]

Учасники конференції ІТОНТ-2024

Програма конференції ІТОНТ-2024

Програма онлайн-доповідей на конференції ІТОНТ-2024

Збірник тез доповідей конференції ІТОНТ-2024

Збірник статей конференції ІТОНТ-2024

Ухвала конференції

Інформаційні партнери конференції