• Магістр
 • Освітня програма: “Управління стартапами і проєктами в галузі інформаційних технологій”
 • Кваліфікація: магістр з комп’ютерних наук
 • Термін навчання – 1,5 роки
 • Форма навчання: денна, заочна

Освітня програма "Управління стартапами і проєктами в галузі інформаційних технологій"

Ціль програми

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з комп’ютерних наук та управління стартапами і проєктами, з розробки та впровадження прогресивних інформаційних технологій на підприємствах України, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці; отримання вищої освіти, що  відкриє доступ до працевлаштування у провідних ІТ компаніях.

Особливості програми

Програма розвиває знання та навички про перспективні напрями управління проєктами і стартапами в галузі інформаційних технологій, надає глибокі знання з комп’ютерного моделювання процесів управління проєктами та використання сучасних інформаційних технологій для управління проєктами і стартапами.

В процесі реалізації програми лабораторні заняття проходять у спеціалізованих комп’ютерних класах з використанням інформаційних технологій, зокрема програмних комплексів з управління проєктами компанії Primavera ORACLE, Microsoft Project, Project Expert тощо.

Посади випускників:

магістри:

 • прикладний програміст,
 • адміністратор баз даних,
 • тестувальник програмного забезпечення,
 • інженер з автоматизованих систем керування виробництвом,
 • інженер з комп’ютерних систем,
 • аналітик комп’ютерних систем,
 • аналітик з комп’ютерних комунікацій,
 • менеджер і керівник ІТ-проєктів і стартапів.

Практична діяльність
діяльність у сфері інформатизації:

 

 • надання консультацій з питань інформатизації та комп’ютеризації;
 • надання консультацій стосовно типу і конфігурації комп’ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів і пошук оптимальних рішень;
 • розробка програмного забезпечення за допомогою сучасних мов програмування та інформаційних технологій і надання відповідних консультацій;
 • розробка стандартного програмного забезпечення: створення, випуск і реалізація (продаж, прокат та (або) надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм;
 • інші види діяльності у сфері розробки програмного забезпечення: надання консультацій з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп’ютерних систем; 
 • розробка індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів; 
 • розробка веб- і мобільних додатків; 
 • надання послуг з системного аналізу, програмування і супроводу, а також спеціалізованих послуг у сфері інформатизації, що не належать до інших груп;

діяльність з обробки даних:

 

 • обробка даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення; 
 • повна обробка, підготовка та введення даних; 
 • експлуатація на довготривалій основі комп’ютерної техніки, що належить іншим користувачам; 
 • надання місця у веб-мережі;
 • діяльність, пов’язана з базами і банками даних, з інтелектуальним аналізом даних;
 • надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом їх вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних); 
 • публікація будь-якої інформації в Інтернеті;
 • створення баз даних в оперативному режимі он-лайн; 
 • створення в оперативному режимі каталогів, адресних списків тощо; 
 • діяльність, пов’язана з порталами; 
 • пошук у веб-мережі.

Професійні можливості:

 

 • формування програм розробки та дослідження комп’ютеризованих систем обробки інформації та управління;
 • виконання проєктних та науково-дослідних робіт з створення і впровадження в експлуатацію автоматизованих систем обробки інформації та управління, інтелектуальних систем;
 • планування та організація технологічних процесів обробки інформації та вирішення управлінських завдань;
 • застосування засобів і систем автоматизації та автоматизованого керування технологічними та соціально-економічними процесами.

Основні напрями наукових досліджень:

 

 • створення новітніх інформаційних технологій та впровадження їх в техногенні сфери виробництва;
 • поліпшення діючих виробничих технологій за рахунок впровадження новітніх інформаційних технологій;
 • розробка ефективних проєктів та програм комп’ютеризації та інформатизації різних сфер діяльності людини;
 • розробка сучасних видів забезпечення комп’ютеризованих і робототехнічних систем: методичного, організаційного, інформаційного та програмного забезпечення.