Ціль програми

Забезпечити підготовку фахівців з комп’ютерних наук, здатних розв’язувати комплексні науково-прикладні задачі та/або проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері комп’ютерних наук, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань професійної практики, а також підготовку та захист дисертації доктора філософії.

Особливості програми

Унікальність підготовки фахівців за ОНП забезпечується теоретичною та практичною підготовкою, яка за своєю сутністю забезпечує поєднання фундаментальних знань з комп’ютерних наук та практичних навичок створення інформаційних систем за допомогою сучасних методологій і технологій, та базується на знаннях і досвіді НПП в IT-галузі, що включають світовий досвід і перспективи розвитку комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

  • Доктор філософії (PhD)
  • Освітня програма: «Комп’ютерні науки»
  • Кваліфікація: доктор філософії (у галузі комп’ютерних наук)
  • Термін навчання – 4 роки
  • Форма навчання: денна, заочна