Для організації дистанційного навчання студентів спеціальностей 122 – комп’ютерні науки і 124 – системний аналіз кафедра КН та СА провела підготовчу роботу, яка передбачала ряд заходів:

  1. Розміщення в електронних навчальних курсах кафедри в Системі підтримки дистанційного навчання (СПДН) ФІТІС (http://fitis.moodle.chdtu.edu.ua/) навчально-методичних матеріалів до лекцій і лабораторних занять.
  2. Забезпечення реєстрації і доступу до електронних навчальних курсів кафедри СПДН ФІТІС студентів кафедри.
  3. Складання графіку проведення занять з використанням технологій дистанційного навчання (Skype, Viber, Zoom, Webinar.ua, Google Class тощо).
  4. Доведення до відома студентів графіку проведення занять через сайт ЧДТУ (https://chdtu.edu.ua/), сайт кафедри (https://knsa.chdtu.edu.ua/), сторінку на facebook (https://www.facebook.com/groups/122.124.chdtu/), групи у Viber, електронну пошту та ін.

Починаючи з 23 березня 2020 року і до кінця карантину в університеті, кафедра організовує проведення навчальних онлайн занять з курсів кафедри з використанням технологій дистанційного навчання.

Навчання відбувається у відповідності до розкладу занять на факультеті інформаційних технологій, за яким відбувалися звичайні очні заняття у другому семестрі (http://195.95.232.162:8082/cgi-bin/timetable.cgi) з можливою зміною часу проведення онлайн занять на більш зручний для учасників дисанційного навчання.

Для організації дистанційних занять використовуються:

  • СПДН ФІТІС – для організації доступу студентів до навчальних і методичних матеріалів з курсів, контролю використання цих матеріалів студентами, а також їх навчальної активності та оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань;
  • Skype (Viber та інші засоби) – для організації проведення онлайн лекцій і лабораторних занять.

Інформація про організацію онлайн занять розповсюджується шляхом розсилання повідомлень на електронну пошту студентів, через сервіси мобільного зв’язку, через новини на сайті кафедри і в курсах СПДН ФІТІС, сторінку кафедри у facebook. За активну участь у дистанційних заняттях студентам будуть нараховуватися додаткові бали до підсумкових балів з відповідних дисциплін кафедри КН та СА.