ПЛАН ЗАСІДАНЬ НАУКОВОГО СЕМІНАРУ

кафедри КН та СА на 2021-2022 н.р.

№ з/п Теми доповідей Виконавці Термін проведення
1 2 3 4
1 Адаптивні нечіткі метаевристичні алгоритми глобальної оптимізації мультимодальних функцій Триус Ю.В.
Гейко А.В.
Жовтень 2021 р.
2 Математичне і комп’ютерне моделювання процесів і систем у середовищі Matlab/Simulink Дяченко П.В. Листопад 2021 р.
3 Використання методів кластеризації в інтелектуальному аналізі даних Бойко В.В. Грудень 2021 р.
4 Інформаційна система оцінки та прогнозування стану здоров’я людини на основі даних артеріальної осцилографії Заспа Г.О. Лютий 2022 р.
5 Концептуальна модель розподіленої системи підтримки дистанційного навчання на базі Moodle для закладів вищої освіти Капітан О.В.
Триус Ю.В.
Березень 2022 р.
6 Алгоритми як методи навчання у сучасній вищій школі Карапетян А.Р. Березень 2022 р.
7 Порівняльний аналіз точності оцінок максимальної правдоподібності та максимізації полінома для розподілів з від’ємним коефіцієнтом ексцесу Чепинога А.В. Березень 2022 р.
8 Сучасні підходи до управління інформаційними ризиками проектів діджитилізації бізнесу Данченко О.Б.
Семко І.Б.
Мокієнко Ю.М.
Квітень 2022 р.
9 Підсистема документообігу інформаційно-аналітичної системи підтримки освітньої діяльності структурних підрозділів ЗВО (науковий семінар кафедри) Тесля Ю.М.,
Заспа Г.О.,
Аширова А.В.
Квітень 2022 р.
10 Проектування ERP-систем в навчальній діяльності Оксамитна Л.П. Квітень 2022 р.
11 Концептуальна модель веб-орієнтованої системи аналізу та прогнозування вакансій на ринку праці Дубовський А.А.
Триус Ю.В.
Квітень 2022 р.
12 Моделі та методи прогнозування банкрутства підприємства Сіньковський А.П. Травень 2022 р.
13 Дослідження впливу інформаційних технологій на розвиток бізнесу Андрієнко В.О. Травень 2022 р.
14 Обмеженість чи безмежність Цифри? Тесля Ю.М. Травень 2022 р.