VI Міжнародна науково-практична конференція 

“Інформаційні технології в освіті, науці й техніці

ІТОНТ-2022
 

 

23-25 червня 2022 року

Черкаси
 

 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК І ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

44 днів 5 годин 29 хвилин 38 секунд

Шановні науковці, викладачі, аспіранти, студенти !

23-25 червня 2022 року на базі Черкаського державного технологічного університету буде проходити
VI Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології в освіті, науці і техніці” (ІТОНТ-2022)

Збірник статей конференції ІТОНТ-2022

Посилання на збірник: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-35467-0

Новини конференції
 

31.12.2022: Шановні учасники конференції ІТОНТ-2022 і автори статей!

Оргкомітет ІТОНТ -2022 щиро вітає вас з Новим 2023 роком і Різдвом!

Нехай Новий рік принесе Перемогу, Мир, Щастя і Згоду!
Всіх хвилює доля ваших статей, тому повідомляємо: все, що вимагалося від редколегії ІТОНТ-2022, було зроблено, матеріали були опрацьовані та надіслані до видавництва Springer ще у жовтні місяці. Згідно процедури щодо публікації чекаємо від видавництва договір... 
Про подальший хід процедури публікації статей будемо обов'язково повідомляти.
Бажаємо всім всього найкращого у Новому році!
Бережіть себе!

28.06.2022: Шановні учасники конференції! На сторінці конференції у розділі "Ухвала конференції"  розміщено електронну версію Ухвали, яку можна завантажити. 

24.06.2022: Шановні учасники конференції! На сторінці конференції у розділі "Збірник тез доповідей конференції ІТОНТ-2022" розміщено електронну версію Збірника, яку можна завантажити. 

22.06.2022: Шановні учасники конференції! На сторінці конференції у розділі "Програма онлайн-доповідей на конференції ІТОНТ-2022" розміщено відповідну Програму, яку можна завантажити. 

17.06.2022: Шановні учасники конференції! З метою формування програми конференції та виступів у режимі онлайн з презентаціями ваших доповідей просимо вас до 20.06.2022 заповнити Анкету учасника конференції ІТОНТ-2022 (Questionnaire of the ITEST-2022 conference participant) за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRmL7dyaVfMb0zBXJkOrQeRWwrMxO1OQq3WnPrOOIX4VWjAQ/viewform?usp=sf_link

17.06.2022: У розділі "Учасники конференції ІТОНТ-2022" розміщено файл з учасниками конференції.

15.06.2022: Про продовження терміну прийому повнотекстових статей на ІТОНТ-2022

15.05.2022: Третє інформаційне повідомлення про "ІТОНТ-2022" 

Мета конференції

Метою конференції є стимулювання наукових і прикладних досліджень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), визначення перспективних напрямів застосування ІКТ в науці, вищій освіті, медицині й техніці, обмін науковими і практичними здобутками в цій галузі, встановлення більш тісних зв’язків між науковцями вищих навчальних закладів і наукових установ різних країн, заохочення молоді до наукового пошуку.

Організаційний комітет конференції запрошує Вас взяти участь у роботі конференції,  виступити з доповідями і повідомленнями, продемонструвати власні програмні розробки, електронні та інформаційні ресурси.

Проблематика конференції

 • Теоретичні і практичні аспекти створення та оптимізації сучасних інформаційно-комунікаційних систем;
 • Інформаційні технології моделювання складних систем;
 • Інформаційні технології в техніці та робототехніці;
 • Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні;
 • Інформаційні технології у сфері інтелектуальних обчислень;
 • Інформаційно-комунікаційні системи та мережі;
 • Безпека інформаційних технологій;
 • Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях;
 • Комп’ютерне моделювання та інформаційні системи в економіці;
 • Комп’ютерне моделювання фізичних і хімічних процесів;
 • Інформаційні системи в медицині;
 • Інформаційно-комунікаційні технології у вищій освіті;
 • Проблеми підготовки ІТ-фахівців у ЗВО.

Мови конференції

українська, англійська, польська, німецька.

Форми участі в конференції

Форми участі в конференції: очна, дистанційна.

Форми виступу на конференції: пленарна доповідь, секційна доповідь.

За участь у конференції учасники одержать сертифікат в електронному та друкованому вигляді.

Під час роботи конференції будуть проходити вебінари, презентації ІТ-компаній, демонстрація програмних засобів, електронних та інформаційних ресурсів.

Матеріали конференції

Тези доповідей

Рекомендовані програмним комітетом тези доповідей, що приймаються до 20 травня, будуть видані до початку конференції у збірнику матеріалів у друкованому та електронному вигляді.

Повнотекстові статті

Автори доповідей, які будуть включені до програми конференції, за рекомендацією програмного комітету зможуть подати повні та оригінальні роботи (не менше 16500 знаків без пропусків) англійською мовою, що розширюють зміст тез.

Статті повинні представляти новий матеріал, а не дублювати інші статті, які вже опубліковані або мають бути опубліковані. Вони повинні містити достатню інформацію та мотивацію, а також надавати докази, якщо це можливо, або принаймні їх описи з достатньою детальністю, щоб рецензенти могли їх об’єктивно оцінити.

Надіслані роботи будуть рецензовані двома рецензентами на основі технічної якості, актуальності, оригінальності, значущості та чіткості. У разі потреби буде залучений третій додатковий рецензент. Результати рецензування будуть повідомлені авторам, які подали заявку, електронною поштою разом із коментарями рецензента, якщо такі будуть. Програмний комітет використає ці огляди для того, щоб визначити, які роботи будуть прийняті до друку у збірнику наукових статей конференції, що буде видано як окремий випуск у Springer Lecture notes in computational science and engineering (https://www.springer.com/series/3527) і будуть доступні в цифровій формі після конференції. Серія "Lecture Notes in Computational Science and Engineering" має ISSN та індексується в Scopus (квартиль Q2).

Подання повнотекстової статті, як і подання заявки і тез, здійснюється через ресурс https://easychair.org/ за посиланням: https://easychair.org/my/conference?conf=itest2022

Шаблон для повнотекстових статей і рекомендації авторам

Завантажити шаблон статті для Springer

Завантажити інструкцію щодо работи з шаблоном для Springer англійською мовою

Завантажити інструкцію щодо роботи з шаблоном для Springer українською мовою

Завантажити вимоги до рукопису повнотекстової статті та його структури англійською мовою

Завантажити вимоги до рукопису повнотекстової статті та його структури українською мовою

Також розширені матеріали кращих доповідей та повідомлень за рекомендацією програмного комітету можуть бути подані до фахових видань для опублікування:

 • в електронному журналі «Інформаційні технології і засоби навчання»  Інституту цифровізації освіти НАПН України (педагогічні науки), що індексується у наукометричній базі Web of Sciences (https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt);
 • у Віснику Черкаського державного технологічного університету (технічні науки, категорія Б) (https://visnyk.chdtu.edu.ua/tech);
 • у Міжнародному науковому журналі «Control Systems and Computers» Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН і МОН України (фізико-математичні та технічні науки) (http://usim.org.ua/?page_id=7711&lang=uk);
 • у Науковому часописі НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання (педагогічні науки) (https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/about);
 • у Scientific Journal of Astana IT University (http://ojs.astanait.edu.kz/index.php/sjaitu/index).

Реєстрація й участь у конференції

Для реєстрації учасника і включення до програми конференції доповіді, що рекомендована програмним комітетом, та одержання запрошення учаснику необхідно подати до оргкомітету через ресурс https://easychair.org/:

Завантажити інструкцію щодо реєстрації учасника на конференції

Важливі дати

 • подання заявок і тез доповідей
до 20 травня 2022 року
 • повідомлення про прийняття тез
до  1 червня 2022 року
 • подання повних текстів статей
до 19 червня 2022 року
 • сплата оргвнеску
до 15 червня 2022 року
 • розсилання запрошень на конференцію
до 15 червня 2022 року
 • повідомлення про прийняття статей
до 30 червня 2022 року
 • сплата за опрацювання статей
до 10 липня 2022 року
 • початок конференції
      23 червня 2022 року

Оргвнесок і оплата за повнотекстову публікацію

Оргвнесок складається з витрат на редагування та друк матеріалів конференції, включаючи вартість одного примірника тез конференції і становить:

за очну участь: 250 грн – для науковців і викладачів; 150 грн – для аспірантів; 100 грн – для студентів;

за дистанційну участь – 250 грн для учасників з України.

Для іноземних учасників оргвнесок становить – 10$.

Оргвнесок за участь у конференції перераховувати на банківські рахунки ЧДТУ:

Одержувач: Черкаський державний технологічний університет

Банк-­одержувач: Державна казначейська служба України м. Київ

МФО: 820172

Код ЄДРПОУ: 05390336

Розрахунковий рахунок: UA59 820172 0313 2210 0220 1000 612

     Свідоцтво: 32135604

     Інд код: 053903323017

Прізвище, ініціали учасника

Призначення платежу: Наукове редагування та друк матеріалів  конференції “ІТОНТ-2022”

Копія квитанції про оплату оргвнеску надсилається до оргкомітету в електронному вигляді до 15 червня 2022 року на адресу оргкомітету [email protected].

Можлива оплата оргвнеску при реєстрації на конференції, про що необхідно повідомити оргкомітет до 15 червня 2022 року. 

Оплата проїзду, проживання і харчування, а також участь у додаткових заходах (фуршет, екскурсія по Черкащині) здійснюється учасниками конференції самостійно.

Проживання учасників конференції можливе у готелях та хостелах м. Черкаси, готелі та гуртожитках ЧДТУ. Оргкомітет може надати інформацію про готелі та хостели м. Черкас і вартість проживання в них.

Оплата за опрацювання однієї повнотекстової статті, рекомендованої до друку, становить 250 грн (для іноземних учасників 10$).

Реквізити для сплати послуг за опрацювання статей буде надано пізніше.

Контактні дані

Адреса Оргкомітету:

18006, Україна, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460, ЧДТУ, кафедра комп’ютерних наук та системного аналізу, кім. 511.

Телефон для довідок: (+38)068-6050-366

Е-mail: [email protected]

Інформаційна сторінка: https://knsa.chdtu.edu.ua/itont-2022

Сайт: https://itest.chdtu.edu.ua

Вимоги до тез доповідей

 1. Матеріали повинні бути оригінальними, не опублікованими раніше і такими, що не знаходяться на стадії розгляду для публікації на момент подання на конференцію. Матеріали будуть прийняті до участі в конференції після попереднього рецензування.
 2. Матеріали подаються у вигляді документів Microsoft Word.
 3. Тези доповіді повинні містити невелике за обсягом повідомлення про наукові дослідження чи практичні результати автора (авторів), пов’язані з тематикою конференції.

Вимоги до оформлення тез доповідей

 • обсяг: 2 сторінки;
 • формат аркушу паперу – А4;
 • орієнтація – книжна;
 • поля: ліве, праве – 2 см; верхнє, нижнє – 2 см;
 • стиль: «Звичайний» (Normal);
 • шрифт тексту – Times New Roman Cyr,
 • розмір шрифту – 12 пт, для анотації і ключових слів – 11 пт;
 • інтервал – одинарний;
 • відступ першого рядка абзацу – 10 мм.;
 • порядок розміщення матеріалів:

Блок 1. Назва – друкується жирними прописними літерами по центру сторінки.

Прізвище та ініціали автора (авторів) – розташовуються по центру через інтервал після назви і друкуються жирними літерами.

Назва установи, де працює автор (автори), розташовується по центру після прізвища та ініціалів.

Анотація (текст 100-250 слів, що містить цілі, завдання, об’єкт і предмет дослідження, використані методи дослідження, результати дослідження).

Ключові слова (не менше 4 слів).

Блок 2. Для тез українською, російською або польською мовами, ті ж самі дані, що і в блоці 1, у відповідному порядку англійською мовою.

Блок 3. Текст тез мовою оригіналу друкується через інтервал після анотації англійською мовою.

Структура тез доповіді: вступ, постановка задачі, мета роботи, основна частина, висновки, список використаних джерел.

Малюнки та фотографії подаються у форматі JPEG.

Слово “Таблиця” та номер таблиці розташовується праворуч, а її заголовок – по центру (жирним шрифтом).

Формули – набираються в редакторі формул Equation шрифтом Times New Roman, звичайний символ – 12 пт, великий індекс – 8 пт, малий індекс – 6 пт, великий символ – 14 пт, малий символ –12 пт.

Посилання на джерела в тексті даються у квадратних дужках. Перше число вказує номер за переліком посилань, що даються згідно порядку їх появи в тексті, після коми дається друге число, яке відповідає номеру сторінки. Перелік посилань має назву "Список використаних джерел" і розташовується по центру після основного тексту через один інтервал. Список використаних джерел оформляється відповідно до правил бібліографічного опису.

Програмний комітет розглядатиме лише матеріали, що оформлені згідно з вимогами і подані у вказаний термін.

Організаційний комітет

Голова оргкомітету – ректор ЧДТУ, проф., д.пол.н. Григор О.О.

Заступники голови оргкомітету:
Фауре Е.В., проректор з НДР та міжнародних зв’язків ЧДТУ, професор, д.т.н.
Чепинога А.В., декан факультету інформаційних технологій і систем ЧДТУ, доцент, к.т.н.;
Триус Ю.В., завідувач кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ, професор, д.пед.н., к.ф.-м.н.

Члени оргкомітету:

Данченко О.Б., професор кафедри комп’ютерних наук системного аналізу ЧДТУ, професор, д.т.н.;
Лукашенко В.М., завідувач кафедри робототехніки та спеціалізованих комп’ютерних систем ЧДТУ, професор, д.т.н.;
Первунінський С.М., завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем ЧДТУ, професор, д.т.н.;
Прокопенко Т.О., завідувач кафедри інформаційних технологій проектування ЧДТУ, професор, д.т.н.;
Рудницький В.М.,завідувач кафедри інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії, професор, д.т.н.;
Щерба А.І., завідувач кафедри статистики та прикладної математики ЧДТУ, доцент, к.ф.-м.н.;
Тесля Ю.М., професор кафедри інформаційних технологій проектування ЧДТУ, професор, д.т.н.;
Сисоєнко С.В., помічник декана ФІТІС ЧДТУ з наукової роботи, к.т.н.;
Карапетян А.Р., помічник декана ФІТІС ЧДТУ з навчальної роботи, к.т.н.;
Оксамитна Л.П., доцент кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ, доцент, к.т.н.;
Андрієнко В.О., доцент кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ, доцент, к.т.н.;
Дяченко П.В., доцент кафедри комп’ютерних наук системного аналізу ЧДТУ, доцент, к.т.н.;
Заспа Г.О., доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем ЧДТУ, к.т.н.

Секретаріат конференції:
Середа Л.А., співробітник кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ;
Татарин Т. М., співробітник кафедри комп’ютерних наук системного аналізу ЧДТУ.

Адреса оргкомітету: Кафедра комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ, б-р Шевченка, 460, корп. 1, ауд. 511, м.Черкаси, 18006, Україна

Контактні телефони: (+38)068-6050-366 (кафедра комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ)

E-mail: [email protected]

Програма конференції ІТОНТ-2022

Програма онлайн-доповідей на конференції ІТОНТ-2022
Збірник тез доповідей конференції ІТОНТ-2022
Інформаційні партнери конференції