Спеціальність 122 – комп’ютерні науки

Стандарт спеціальності 122 – комп’ютерні науки

Освітньо-професійна програма “Комп’ютерні науки та прикладне програмування” (2019 р.) – ОПП_КН_ПП_2019_10_06_19

Освітньо-професійна програма “Комп’ютерні науки та прикладне програмування” (2021 р.) – ОПП_КН_ПП_2021_23_06_21

Спеціальність 124 – системний аналіз

Освітньо-професійна програма “Системий аналіз та прикладна логістика” (2021 р.) –  ОПП_124_САПЛ_2021_23_06_21

Освітньо-професійна програма “Штучний інтелект” (2021 р.) –  ОПП_124_СА_ШІ_2021_23_06_21

Спеціальність 122 – комп’ютерні науки

Освітньо-професійна програма “Управління стартапами та проєктами в галузі інформаційних технологій” (2021 р.) – ОП_122_КН_УСПІТ_2021_23_06_21

Освітньо-професійна програма “Інформаційні управляючі системи та технології” (2020 р.) –

Освітньо-професійна програма магістрів 122 – ІУСТ (2020)

Освітньо-професійна програма “Інформаційні управляючі системи та технології” (2021 р.) – 

ОПП_122_КН_ІУСТ_2021_23_06_21

   

Спеціальність 124 – системний аналіз

     Освітньо-професійна програма магістрів 124 – СМПР (2016)

Спеціальність 122 – комп’ютерні науки

 Освітньо-наукова програма “Комп’ютерні науки” (2021 р.) – ОНП_122 – КН_PhD_2021

 Навчальний план освітньо-наукової програми “Комп’ютерні науки” (2021 р.) – НП_122_КН – PhD_2021

 Проект Стандарту вищої освіти України  спеціальності 122 – Комп’ютерні науки (2020 р.) – Проект Стандарту_122_КН – PhD_2020