Таблиця 1. Договори з іноземними університетами та установами

Назва документу Назва установи Номер та дата укладання
1 Меморандум про взаєморозуміння Познанський університет технологій №16/А 27.04.2017
2 Угода про академічне співробітництво Університет економіки в Бидгощі (Польща)  
3 Договор о сотрудничестве Грузинский технический университет №04/Д 21.02.2018
4 Договір про співпрацю Вітебський державний технологічний університет №15/Д 04.06.2018
5 Договір про співпрацю Titanium Technologies (Ізраїль) №115-Д 05.10.2021

Таблиця 2. Договори з вітчизняними закладами вищої освіти й установами

Назва документу Назва установи Номер та дата укладання
1 Договір про співпрацю ТОВ «АНТИПЛАГІАТ» №2-Д 11.02.2019
2 Угода про партнерство, співпрацю та науковий обмін (Стратегічне партнерство) Українська Технологічна Академія м. Київ №17/А 20.05.2017
3 Договір про науково-технічне співробітництво Харківський національний університет радіоелектроніки №13/Д 22.10.2019
4 Договір про співробітництво Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технологічний університет» м. Маріуполь №21/А
5 Угода про співробітництво Національний університет «Запорізька політехніка» №8/Д 01.03.2021
6 Угода про співробітництво Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу №26А 20.10.2017
7 Меморандум про співпрацю в науці та освіті Європейська асоціація програмної інженерії м. Київ №4/Д 10.02.2021
8 Договір про співпрацю Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна № 15/А 21.04.2017
9 Договір про співпрацю Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського №40/Д 01.06.2020
10 Угода про співпрацю Інститут вищої освіти НАПН м. Київ №2 27.03.2018
11 Договір про організацію та здійснення наукової та науково-технічної діяльності Громадська організація «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» №01/Д-01 03.01.2018
12 Угода про спільну науково- освітню діяльності Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України м.Київ №20/Д 20.02.2020
13 Договір про співпрацю ДП НВК «Фотоприлад» №30/Д 12.03.2020  
14 Меморандум про співробітництво Департамент кіберполіції Національної поліції України №66/Д 04.11.2020
15 Договір про спільну науково-технічну діяльність Державний науково-дослідний інститут спеціального зв’язку та захисту інформації №21/17 05.12.2017
16 Договір про співпрацю Житомирський державний технологічний університет №13Д 12.04.2017
17 Договір про співпрацю Київський університет ім. Бориса Грінченка №12/Д 27.03.2017
18 Угода про співпрацю Державний університет “Житомирська політехніка” №85-Д 05.07.2021
19 Меморандум про співпрацю ТОВ ТРІАР СИСТЕМЗ №49-Д 17.05.2021
20 Договір про організацію академічної мобільності здобувачів вищої освіти Державний університет “Одеська політехніка” №78-Д 10.06.2021
21 Договір про співпрацю Національний транспортний університет 14.07.2021
22 Договір про організацію академічної мобільності ЗВО Національний транспортний університет 14.07.2021
23 Партнерський договір ТОВ “Тріумф ІТ” №157-Д 24.11.2021