Обов’язкові дисципліни навчального плану (2021 р.)

ОД1. Філософія науки та методологія наукових досліджень

ОД2. Англійська мова для наукових досліджень

ОД3. Методологія педагогічної діяльності

ОД4. Управління науковими проектами

ОД5. Системно-методологічні основи інформаційних технологій

ОД6. Методи моделювання систем і складних об’єктів

ОД7. Моделі та методи оптимізації і прийняття рішень

ОД8. Технології програмного забезпечення інформаційних систем

ОД9. Асистентська науково-педагогічна практика

Дисципліни вільного вибору на 2021-2022 н.р.

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору на 2021-2022 н.р.

1. Сучасні технології викладання у вищій школі

2. Системний підхід до проєктної та інноваційної діяльності в галузі

3. Інформаційні технології управління проектами

4. Прогресивні інформаційні технології