Репозиторій ЧДТУ

Репозиторій ЧДТУ зберігає і надає легкий і відкритий доступ до всіх видів цифрового контенту, включаючи текст, зображення, анімовані зображення, MPEG і набори даних

Система підтримки дистанційного навчання ФІТІС

СПДН ФІТІС забезечує освітній процес зі спеціальностей факультету інформаційних технологій і систем технологіями дистанційного навчання і містить електронні курси дисциплін, що вивчаються здобувачами вищої освіти всіх освітніх рівнів “бакалавр”, “магістр”, “доктор філософії”.

Електронно-бібліотечна система ЧДТУ

Електронно-бібліотечна система (ЕБС) ЧДТУ це сукупність електронних повнотекстових документів, які використовуються для інформаційного забезпечення освітнього та науково-дослідного процесу в закладах вищої освіти, і забезпечує можливість доступу до них через мережу Інтернет.