Освітньо-наукова програма – Комп’ютерні науки
Пропозиції роботодавців і стейкхолдерів
Навчальний план ОНП – Комп’ютерні науки
Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання
Наказ про проведення акредитаційної експертизи
Програма акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи
Сертифікат акредитації