Вітаємо найкращих слухачів курсів «Основи програмування та інформаційних технологій»!

Кафедра комп’ютерних наук та системного аналізу 26.12.2022 відзначила новорічними подарунками найкращих слухачів курсів «Основи програмування та інформаційних технологій» за наслідками …

Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки

Шановні викладачі й аспіранти! Запрошуємо на захист дисертації Могілея Сергія Олександровича на тему «МОДЕЛІ, МЕТОДИ І ЗАСОБИ РОЗВ`ЯЗАННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ТА …