Науковий гурток “Сучасні технології створення інформаційних систем”

План роботи наукового гуртка
кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу
“Сучасні технології створення інформаційних систем”
на 2021-2022 н.р.

Осінній семестр

Дата Тема
1 09.09.21 Розробка мобільного застосунку “Студент ЧДТУ”, як частини інформаційно-аналітичної системи підтримки освітньої діяльності університету: функція реєстрації на вибіркові дисципліни.
2 07.10.21 Інформаційно-аналітична система підтримки освітньої діяльності університету: функція роботи з вибірковими дисциплінами (для працівників навчально-методичного відділу та деканатів).
3 04.11.21 Розробка мобільного застосунку “Студент ЧДТУ”, як частини інформаційно-аналітичної системи підтримки освітньої діяльності університету: функція розкладу занять.
4 02.12.21 Система електронного документообігу університету.

Весняний семестр

Дата Тема
1 17.02.22 Розробка мобільного застосунку “Студент ЧДТУ”, як частини інформаційно-аналітичної системи підтримки освітньої діяльності університету: перехід на крос-платформну технологію.
2 17.03.22 Розробка мобільного застосунку “Студент ЧДТУ”, як частини інформаційно-аналітичної системи підтримки освітньої діяльності університету: функції роботи з вибірковими дисциплінами та розкладу на крос-платформній технології.
3 14.04.22 Інформаційно-аналітична система підтримки освітньої діяльності університету: функція роботи з вибірковими дисциплінами (для працівників навчально-методичного відділу та деканатів).
4 12.05.22 Система електронного документообігу університету.
5 09.06.22 Інформаційно-аналітична система підтримки освітньої діяльності Університету: функція формування документів.

Керівник, к.т.н.                                                                      Григорій Заспа

Завідувач кафедри КНСА, проф.                                 Юрій ТриусНауковий гурток “Основи робототехніки та інтернет речей”

План роботи наукового гуртка
кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу
“Основи робототехніки та інтернет речей”
на 2021-2022 н.р.

Осінній семестр

Дата Тема
1 10.09.2021 Розробка плану дій гуртка. Знайомство з технологіями та системами створення робототехнічних систем. Розвиток уявлення про прикладне використання роботів. Знайомство з будовою роботів, принципами роботи окремих їх частин. Основи електроніки. Можливості та застосування Інтернет речей.
2 08.10.2021 Алгоритмізація функцій поведінки роботів. Знайомство з мікроконтролероми Arduino, датчиками та моторами. Програмування Arduino з використанням sketch в Arduino IDE
3 05.11.2021 Поглиблення знань з окремих розділів електроніки, математики, схемотехніки та програмування. Початкові навички проектування та конструювання механізмів роботів.
4 03.12.2021 Вивчення технічних характеристик і принципу дії електронних пристроїв на базі плати Arduino. Вивчення елементів програмування і роботи з пристроями на базі Arduino.

Весняний семестр

Дата Тема
1 18.02.2022 Визначення плану дій на семестр. Конструкції роботів. Програмування Arduino з використанням Arduino IDE. Робота з датчиками та обробка сигналів.
2 11.03.2022 Вивчення елементів програмування і роботи з пристроями на базі Arduino. Проектування, конструювання та програмування роботів.
3 08.04.2022 Основи теорії механізмів і машин. Створення керованих моделей та керування пристроями розумного будинку. 3D-моделювання, макетування та 3D-друк.
4 06.05.2022 Виготовлення моделей роботів для участі у масових заходах: змаганнях, конкурсах, виставках, конференціях.  
5 10.06.2022 Підведення підсумків роботи гуртка. Визначення кращих реалізованих проектів. Нагородження переможців.

Керівник, к.т.н., доцент                                                     Володимир Андрієнко

Завідувач кафедри КНСА, проф.                                      Юрій Триус