Список аспірантів і здобувачів
кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу
Освітньо-наукова програма «Комп’ютерні науки»
спеціальності 122 – комп’ютерні науки

1 курс

ПІП Тема дослідження Науковий керівник Форма навчання Бюджет/контракт
Борисов Олексій Вікторович Інформаційна технологія управління часом та ресурсами ІТ-проєктів Проф. Данченко О.Б. Денна Бюджет
Клєванна Ганна Олексіївна Інтерактивний інтелектуальний метод планування типових проєктів Проф. Тесля Ю.М. Денна Бюджет
Максимов Антон Євгенійович Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень для розв’язування задач управління діяльністю ІТ-компанії в умовах ризику, невизначеності та нечіткої інформації Проф. Триус Ю.В. Денна Бюджет
Сєвост`янов Віталій Сергійович Інформаційна технологія управління ризиками проектів у сфері відновлюваної енергетики Проф. Данченко О.Б. Заочна Контракт
Мокієнко Юлія Миколаївна Інформаційна технологія управління освітніми проектами в умовах цифрової трансформації Доц. Семко І.Б. Здобувач  

2 курс

ПІП Тема дослідження Науковий керівник Форма навчання Бюджет/контракт
Аширова Альона Вікторівна Інформаційна технологія інтегрованої системи підтримки  освітньої діяльності університету Проф. Триус Ю.В. Денна Бюджет
Капітан Олег Віталійович Інформаційна технологія інтегрованого управління дистанційним навчанням у закладах вищої освіти Проф. Триус Ю.В. Денна Бюджет
Семко Олександр Вікторович Інформаційна технологія управління ІТ-ризиками в проектах цифрової трансформації в бізнесі Проф. Данченко О.Б. Денна Бюджет
Близнюкова Ірина Олександрівна  Інформаційна технологія креативного управління ІТ- проектами Проф. Данченко О.Б. Заочна Контракт
Бройде Юлій Ігорович Інформаційна технологія розпізнавання та аналізу фізичних вправ за відео зображенням Проф. Данченко О.Б. Заочна Контракт

3 курс

ПІП Тема дослідження Науковий керівник Форма навчання Бюджет/контракт
Гейко Андрій Володимирович Інформаційна технологія прийняття рішень у сфері інноваційних проектів на основі методів колективного інтелекту Проф. Триус Ю.В. Денна Бюджет
Дубовський Артур Анатолійович Веб-орієнтована інформаційна система аналізу і прогнозування вакансій на ринку праці Проф. Триус Ю.В. Денна Бюджет
Середа Олександр Анатолійович Інформаційні технології прогнозування комерційного обліку споживання і генерації електроенергії Доц. Дяченко П.В. Денна Контракт