Список аспірантів і здобувачів
кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу
Освітньо-наукова програма «Комп’ютерні науки»
спеціальності 122 – комп’ютерні науки

1 курс

ПІП Тема дослідження Науковий керівник Форма навчання Бюджет/контракт
Басько Андрій Сергійович Методи та засоби протиризикового управління стейкхолдерами проєктів дорожнього будівництва Доц. Дяченко П.В. Денна Бюджет
Куліков Олег Михайлович Інформаційна технологія управління портфелями проєктів у галузі дорожнього будівництва Доц. Оксамитна Л.П. Денна Бюджет
Любчик Ярослав Сергійович Моделі, методи та засоби оцінювання параметрів корисного сигналу на тлі негаусівських завад з використанням усічених стохастичних поліномів Доц. Гончаров А.В. Денна Бюджет
Мазур Олександр Петрович Моделі, методи та засоби управління міжнародними проєктами у закладах вищої освіти Доц. Семко І.Б. Здобувач  
Никоненко Андрій Олександрович Методи ідентифікації автоматично згенерованих природномовних текстів Доц. Семко І.Б. Денна Бюджет
Строкань Дмитро Володимирович Моделі, методи та засоби управління ІТ-ризиками в проєктах відновлювальної енергетики Проф. Фауре Е.В. Денна Бюджет
Шадура Дмитро Олександрович Інформаційна технологія проактивного управління проектами логістичних підприємств Доц. Дяченко  П.В. Денна Бюджет
Руденко Олена Миколаївна Інформаційна технологія управління маркетинговими проєктами у фармацевтичній промисловості Доц. Андрієнко В.О. Заочна Контракт

2 курс

ПІП Тема дослідження Науковий керівник Форма навчання Бюджет/контракт
Борисов Олексій Вікторович Інформаційна технологія управління часом та ресурсами ІТ-проєктів Проф. Данченко О.Б. Денна Бюджет
Клєванна Ганна Олексіївна Інтерактивний інтелектуальний метод планування типових проєктів Проф. Тесля Ю.М. Денна Бюджет
Максимов Антон Євгенійович Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень для розв’язування задач управління діяльністю ІТ-компанії в умовах ризику, невизначеності та нечіткої інформації Проф. Триус Ю.В. Денна Бюджет
Мокієнко Юлія Миколаївна Інформаційна технологія управління освітніми проектами в умовах цифрової трансформації Доц. Семко І.Б. Здобувач  

3 курс

ПІП Тема дослідження Науковий керівник Форма навчання Бюджет/контракт
Аширова Альона Вікторівна Інформаційна технологія інтегрованої системи підтримки  освітньої діяльності університету Проф. Триус Ю.В. Денна Бюджет
Капітан Олег Віталійович Інформаційна технологія інтегрованого управління дистанційним навчанням у закладах вищої освіти Проф. Триус Ю.В. Денна Бюджет
Семко Олександр Вікторович Інформаційна технологія управління ІТ-ризиками в проектах цифрової трансформації в бізнесі Проф. Данченко О.Б. Денна Бюджет
Близнюкова Ірина Олександрівна  Інформаційна технологія креативного управління ІТ- проектами Проф. Данченко О.Б. Заочна Контракт
Бройде Юлій Ігорович Інформаційна технологія розпізнавання та аналізу фізичних вправ за відео зображенням Проф. Данченко О.Б. Заочна Контракт

4 курс

ПІП Тема дослідження Науковий керівник Форма навчання Бюджет/контракт

Гейко Андрій Володимирович

(Академвідпустка)

Інформаційна технологія прийняття рішень у сфері інноваційних проектів на основі методів колективного інтелекту Проф. Триус Ю.В. Денна Бюджет