Спеціальність 122 – комп’ютерні науки, освітня програма “Компютерні науки та прикладне програмування”

Освітні рівні:

 • Бакалавр
 • Освітня програма «Комп’ютерні науки та прикладне програмування»
 • Кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук, фахівець з інформаційних технологій
 • Термін навчання – 2 роки (за скороченою формою)
 • Форма навчання: денна, заочна
 • Магістр
 • Освітня програма: “Управління стартапами і проєктами в галузі інформаційних технологій”
 • Кваліфікація: магістр комп’ютерних наук
 • Термін навчання – 1,5 роки
 • Форма навчання: денна, заочна
 • Доктор філософії (PhD)
 • Освітня програма: «Інформаційні управляючі системи і технології»
 • Кваліфікація: доктор філософії (у галузі комп’ютерних наук)
 • Термін навчання – 4 роки
 • Форма навчання: денна, заочна

Фахівці за спеціальністю «Комп’ютерні науки» готуються як фахівці широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з вищої математики, інформатики, інформаційних і комп’ютерних систем та технологій, природничих та соціально-економічних дисциплін, а також вмінь з проектування і розробки інформаційних систем з використанням сучасних засобів і мов програмування, web-орієнтованих і хмарних технологій.

Освітня програма «Комп’ютерні науки та прикладне програмування» поєднує фундаментальну підготовку з комп’ютерних наук та інформаційних технологій (вища математика, дискретна математика, теорія алгоритмів, структури даних, бази даних і знань, алгоритмізація і програмування, методи оптимізації та дослідження операцій, теорія прийняття рішень, системний аналіз, штучний інтелект, комп’ютерне моделювання складних систем) з підготовкою у галузі об’єктно-орієнтованого програмування і проектування, web–програмування і web–дизайну, програмування мобільних додатків, хмарних технологій, інтернет речей і робототехніки, а також передбачає формування професійних компетентностей з менеджменту проектів прикладного програмного забезпечення та ІТ-проєктів для практичної діяльності в галузі ІТ, державному управлінні, промисловості, економіці, бізнесі, фінансовій та соціальній сферах тощо.

Мета зазначеної освітньої програми – підготовка фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, які володіють цінними знаннями з технологій майбутнього – технологій штучного інтелекту та інтелектуальних робототехнічних систем, що будуть вигідно їх відрізняти на міжнародному ринку IT-послуг.

Професійні перспективи:

 • розробка та впровадження в експлуатацію автоматизованих систем обробки інформації та управління;
 • використання сучасних інформаційних технологій для побудови автоматизованих систем обробки інформації та управління для високопродуктивних локальних комп’ютерних мереж та мережі Інтернет;
 • проектування і розробка інтелектуальних інформаційних управляючих систем для забезпечення діяльності органів держаної влади, підприємств різних форм власності, банків і небанківських фінансових установ, податкової інспекції, малого і середнього бізнесу засобами web-орієнтованих і CASE технологій, мультимедійних та хмарних технологій.

Посади випускників:

бакалаври:

 • фахівець з розроблення комп’ютерних програм;
 • фахівець з інформаційних технологій;
 • фахівець з розробки татестування програмного забезпечення;
 • фахівець із сучасних інформаційно-аналітичних технологій;
 • фахівець комп’ютерних систем; 

магістри:

 • прикладний програміст,
 • адміністратор баз даних,
 • тестувальник програмного забезпечення,
 • інженер з автоматизованих систем керування виробництвом,
 • інженер з комп’ютерних систем,
 • аналітик комп’ютерних систем,
 • аналітик з комп’ютерних комунікацій,
 • менеджер і керівник ІТ-проєктів і стартапів.

Практична діяльність
діяльність у сфері інформатизації:

 • надання консультацій з питань інформатизації та комп’ютеризації;
 • надання консультацій стосовно типу і конфігурації комп’ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів і пошук оптимальних рішень;
 • розробка програмного забезпечення за допомогою сучасних мов програмування та інформаційних технологій і надання відповідних консультацій;
 • розробка стандартного програмного забезпечення: створення, випуск і реалізація (продаж, прокат та (або) надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм;
 • інші види діяльності у сфері розробки програмного забезпечення: надання консультацій з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп’ютерних систем; розробка індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів; розробка веб- і мобільних додатків; надання послуг з системного аналізу, програмування і супроводу, а також спеціалізованих послуг у сфері інформатизації, що не належать до інших груп;

діяльність з обробки даних:

 • обробка даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення; повна обробка, підготовка та введення даних; експлуатація на довготривалій основі комп’ютерної техніки, що належить іншим користувачам; надання місця у веб-мережі;
 • діяльність, пов’язана з базами і банками даних, з інтелектуальним аналізом даних;
 • надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом їх вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних); публікація будь-якої інформації в Інтернеті;
 • створення баз даних в оперативному режимі он-лайн; створення в оперативному режимі каталогів, адресних списків тощо; діяльність, пов’язана з порталами; пошук у веб-мережі.

Професійні можливості:

 • формування програм розробки та дослідження комп’ютеризованих систем обробки інформації та управління;
 • виконання проєктних та науково-дослідних робіт з створення і впровадження в експлуатацію автоматизованих систем обробки інформації та управління, інтелектуальних систем;
 • планування та організація технологічних процесів обробки інформації та вирішення управлінських завдань;
 • застосування засобів і систем автоматизації та автоматизованого керування технологічними та соціально-економічними процесами.

Основні напрями наукових досліджень:

 • створення новітніх інформаційних технологій та впровадження їх в техногенні сфери виробництва;
 • поліпшення діючих виробничих технологій за рахунок впровадження новітніх інформаційних технологій;
 • розробка ефективних проєктів та програм комп’ютеризації та інформатизації різних сфер діяльності людини;
 • розробка сучасних видів забезпечення комп’ютеризованих і робототехнічних систем: методичного, організаційного, інформаційного та програмного забезпечення.