Освітні рівні:

 • Бакалавр
 • Освітня програма «Комп’ютерні науки та прикладне програмування»
 • Кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук, фахівець з інформаційних технологій
 • Термін навчання – 4 роки
 • Форма навчання: денна, скорочена, заочна
 • Магістр
 • Освітні програми: «Інформаційні управляючі системи і технології», “Управління стартапами і проєктами в галузі інформаційних технологій”
 • Кваліфікація: магістр комп’ютерних наук
 • Термін навчання – 1,5 роки
 • Форма навчання: денна, заочна
 • Доктор філософії (PhD)
 • Освітня програма: «Інформаційні управляючі системи і технології»
 • Кваліфікація: доктор філософії (у галузі комп’ютерних наук)
 • Термін навчання – 4 роки
 • Форма навчання: денна, заочна

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті

Українського центру оцінювання якості освіти

для спеціальності 122 – комп’ютерні науки

при вступі до ЧДТУ

 

Спеціальності ОС бакалавра

Освітня програма

 

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага

атестату про ПЗСО

Мініма-льна кількість балів

Код

Назва

Факультет інформаційних технологій і систем

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки та прикладне програмування

1. Українська мова

0,25

0,1

100

2. Математика

0,35

100

3. Іноземна мова або історія України або біологія або географія або хімія або фізика

0,3

100

Фахівці за спеціальністю «Комп’ютерні науки» готуються як фахівці широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з вищої математики, інформатики, інформаційних і комп’ютерних систем та технологій, природничих та соціально-економічних дисциплін, а також вмінь з проектування і розробки інформаційних систем з використанням сучасних засобів і мов програмування, web-орієнтованих і хмарних технологій.

Освітня програма «Комп’ютерні науки та прикладне програмування» поєднує фундаментальну підготовку з комп’ютерних наук та інформаційних технологій (вища математика, дискретна математика, теорія алгоритмів, структури даних, бази даних і знань, алгоритмізація і програмування, методи оптимізації та дослідження операцій, теорія прийняття рішень, системний аналіз, штучний інтелект, комп’ютерне моделювання складних систем) з підготовкою у галузі об’єктно-орієнтованого програмування і проектування, webпрограмування і webдизайну, програмування мобільних додатків, хмарних технологій, інтернет речей і робототехніки, а також передбачає формування професійних компетентностей з менеджменту проектів прикладного програмного забезпечення та ІТ-проєктів для практичної діяльності в галузі ІТ, державному управлінні, промисловості, економіці, бізнесі, фінансовій та соціальній сферах тощо.

 

Мета зазначеної освітньої програми – підготовка фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, які володіють цінними знаннями з технологій майбутнього – технологій штучного інтелекту та інтелектуальних робототехнічних систем, що будуть вигідно їх відрізняти на міжнародному ринку IT-послуг.

Професійні перспективи:

 • розробка та впровадження в експлуатацію автоматизованих систем обробки інформації та управління;
 • використання сучасних інформаційних технологій для побудови автоматизованих систем обробки інформації та управління для високопродуктивних локальних комп’ютерних мереж та мережі Інтернет;
 • проектування і розробка інтелектуальних інформаційних управляючих систем для забезпечення діяльності органів держаної влади, підприємств різних форм власності, банків і небанківських фінансових установ, податкової інспекції, малого і середнього бізнесу засобами web-орієнтованих і CASE технологій, мультимедійних та хмарних технологій.

Посади випускників:

бакалаври:

 • фахівець з розроблення комп’ютерних програм;
 • фахівець з інформаційних технологій;
 • фахівець з розробки татестування програмного забезпечення;
 • фахівець із сучасних інформаційно-аналітичних технологій;
 • фахівець комп’ютерних систем; 

магістри:

 • прикладний програміст,
 • адміністратор баз даних,
 • тестувальник програмного забезпечення,
 • інженер з автоматизованих систем керування виробництвом,
 • інженер з комп’ютерних систем,
 • аналітик комп’ютерних систем,
 • аналітик з комп’ютерних комунікацій,
 • менеджер і керівник ІТ-проєктів і стартапів.

Практична діяльність
діяльність у сфері інформатизації:

 • надання консультацій з питань інформатизації та комп’ютеризації;
 • надання консультацій стосовно типу і конфігурації комп’ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів і пошук оптимальних рішень;
 • розробка програмного забезпечення за допомогою сучасних мов програмування та інформаційних технологій і надання відповідних консультацій;
 • розробка стандартного програмного забезпечення: створення, випуск і реалізація (продаж, прокат та (або) надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм;
 • інші види діяльності у сфері розробки програмного забезпечення: надання консультацій з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп’ютерних систем; розробка індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів; розробка веб- і мобільних додатків; надання послуг з системного аналізу, програмування і супроводу, а також спеціалізованих послуг у сфері інформатизації, що не належать до інших груп;

діяльність з обробки даних:

 • обробка даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення; повна обробка, підготовка та введення даних; експлуатація на довготривалій основі комп’ютерної техніки, що належить іншим користувачам; надання місця у веб-мережі;
 • діяльність, пов’язана з базами і банками даних, з інтелектуальним аналізом даних;
 • надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом їх вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних); публікація будь-якої інформації в Інтернеті;
 • створення баз даних в оперативному режимі он-лайн; створення в оперативному режимі каталогів, адресних списків тощо; діяльність, пов’язана з порталами; пошук у веб-мережі.

Професійні можливості:

 • формування програм розробки та дослідження комп’ютеризованих систем обробки інформації та управління;
 • виконання проєктних та науково-дослідних робіт з створення і впровадження в експлуатацію автоматизованих систем обробки інформації та управління, інтелектуальних систем;
 • планування та організація технологічних процесів обробки інформації та вирішення управлінських завдань;
 • застосування засобів і систем автоматизації та автоматизованого керування технологічними та соціально-економічними процесами.

Основні напрями наукових досліджень:

 • створення новітніх інформаційних технологій та впровадження їх в техногенні сфери виробництва;
 • поліпшення діючих виробничих технологій за рахунок впровадження новітніх інформаційних технологій;
 • розробка ефективних проєктів та програм комп’ютеризації та інформатизації різних сфер діяльності людини;
 • розробка сучасних видів забезпечення комп’ютеризованих і робототехнічних систем: методичного, організаційного, інформаційного та програмного забезпечення.

 

Спеціальність 124 – системний аналіз, освітня програма “Штучний інтелект” Завантажити рекламу

 

Освітні рівні:

 • Бакалавр
 • Освтня програма «Системний аналіз і прикладна логістика»
 • Освтня програма «Штучний інтелект»
 • Кваліфікація: бакалавр з системного аналізу, фахівець з інформаційних технологій
 • Термін навчання – 4 роки
 • Форма навчання: денна

 •  Магістр
 • Кваліфікація: магістр з системного аналізу
 • Термін навчання – 1,5 роки
 • Форма навчання: денна

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті

Українського центру оцінювання якості освіти

для спеціальності 124 – системний аналіз

при вступі до ЧДТУ

 

 

Спеціальності ОС бакалавра

Освітня програма

 

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага

атестату про ПЗСО

Мініма-льна кількість балів

Код

Назва

Факультет інформаційних технологій і систем

124

Системний аналіз

Системний аналіз і прикладна логістика

1. Українська мова

0,25

0,1

100

2. Математика

0,35

100

3. Іноземна мова або історія України або біологія або географія або хімія або фізика

0,3

100

Системний аналіз є спеціальністю, в якому поєднано методологію і досягнення математичних і прикладних наук. Системний аналіз у технічній галузі орієнтований на вирішення складних проблем аналізу та створення комп’ютерних, інформаційних та інших технічних систем, і ґрунтується на принципах інженерних наук, імітаційному та математичному моделюванні об’єктів і процесів.

Фахівці за спеціальністю «Системний аналіз» готуються як фахівці широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з вищої математики, інформатики, інформаційних і комп’ютерних систем та технологій, природничих та соціально-економічних дисциплін, а також вмінь з проектування і розробки інформаційних систем з використанням сучасних засобів і мов програмування, web-орієнтованих і хмарних технологій.

Освітня програма «Системий аналіз і прикладна логістика» спрямована на підготовку фахівця, який має досить добре орієнтуватися в корпоративній стратегії підприємства, фірми, компанії; вміти оперативно розробити стратегічний логістичний план; бути здатним координувати роботу різних структурних підрозділів організації й логістичних посередників; організовувати взаємодію між фахівцями функціональних підрозділів за рішенням логістичних завдань, а також приймати оптимальні рішення щодо логістичної діяльності організації.

Освітня програма «Штучний інтелект» сфокусована на підготовці фахівців, що володіють цінними знаннями з технологій майбутнього – технологій штучного інтелекту (ШІ), що будуть вигідно їх відрізняти на міжнародному ринку IT-послуг. Окрім базових напрямів підготовки IT-фахівців (програмування, бази даних, хмарні й мобільні технології), а також систем і методів ШІ, особлива увага приділяється таким профільним напрямам: інтелектуальному аналізу даних (Data Science), машинному навчанню (Machine Learning) та різноманітним інтелектуальним Web-технологіям, що використовуються в електронній комерції.

Робочий інструментарій системного аналітика: методи математичного і комп’ютерного моделювання, системного аналізу, оптимізації та дослідження операцій, інтелектуальні технології планування, прогнозування і прийняття рішень, методи і системи штучного інтелекту.

 

Професійні перспективи:

 • правління, аналіз і програмування діяльності підприємств, організацій і банків, аналітичних відділів міністерств, податкової інспекції, відділів валютних, товарних і фондових ринків Міністерства фінансів України і Міністерства економіки України, аналітичні відділи спецслужб, пенсійні фонди, центри проектування баз даних;
 • застосування системного аналізу, побудова математичних моделей, використання системних методів для проектування систем підтримки прийняття рішень;
 • проектування, розробка та впровадження в експлуатацію систем підтримки прийняття рішень;
 • проектування та створення інтелектуального програмного та інформаційного забезпечення,
 • аналіз і узагальнення діяльності організацій та підприємств,
 • виявлення закономірностей і тенденцій, проблем, визначення правил і шляхів формування та прийняття рішень.

Посади випускників:

бакалавр:

 • фахівець з системного аналізу;
 • фахівець з інформаційних технологій;
 • фахівець з сучасних інформаційно-аналітичних технологій;
 • фахівець комп’ютерних систем;
 • фахівець зі знанням математичних методів прийняття рішень;
 • фахівець з логістики;

магістр:

 • системний аналітик на підприємствах виробничої та невиробничої сфери;
 • консультант з системних питань,
 • математик-аналітик з дослідження операцій,
 • інженер-математик,
 • інженер-програміст;
 • інженер-програміст бізнес-додатків та Internet-технологій в системах прийняття рішень;
 • інженер-дослідник;
 • інженер з організації управління виробництвом.

Практична діяльність:

діяльність у сфері інформатизації:

 • надання консультацій з питань інформатизації;
 • надання консультацій стосовно типу і конфігурації комп’ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів і пошук найоптимальніших рішень;
 • розробка програмного забезпечення та надання відповідних консультацій;
 • розробка стандартного програмного забезпечення: створення, випуск і реалізація (продаж, прокат та (або) надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм;
 • інші види діяльності у сфері розробки програмного забезпечення: надання консультацій з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп’ютерних систем; розробка індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів; розробка веб-сторінок; надання послуг з системного аналізу, програмування і супроводу, а також спеціалізованих послуг у сфері інформатизації, що не належать до інших груп;

діяльність з обробки даних:

 • обробка даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення; 
 • повна обробка, підготовка та введення даних; 
 • експлуатація на довготривалій основі комп’ютерної техніки, що належить іншим користувачам; 
 • надання місця у веб-мережі;
 • діяльність, пов’язана з базами і банками даних, інтелектуальним аналізом даних;
 • надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом їх вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних); 
 • публікація будь-якої інформації в Інтернеті;
 • створення баз даних в оперативному режимі он-лайн; 
 • створення в оперативному режимі каталогів, адресних списків тощо; 
 • діяльність, пов’язана з порталами; 
 • пошук у веб-мережі.

Професійні можливості:

 • вирішення сучасними методами інформаційно-комп’ютерних технологій актуальних задач для прийняття ефективних оперативних та стратегічних рішень в галузях практичної економіки;
 • підтримка прийняття ефективних оперативних та стратегічних рішень в галузях економіки та бізнесу, менеджменті та маркетингу;
 • підтримка рішень в управлінні фінансовою, банківською і страховою діяльністю в умовах неповноти інформації та з врахуванням ризиків;
 • застосування засобів і систем автоматизації процесів підтримки виробничих рішень;
 • розробка комп’ютеризованих систем підтримки виробничих рішень;
 • впровадження систем автоматизації процесів управління виробничою діяльністю;
 • робота в державних установах, банківській сфері, страхових компаніях, біржах, інформаційно-аналітичних центрах стратегічних досліджень та інших установах.

Основні напрями наукових досліджень:

 • аналіз та розробка математичного, програмного та інформаційного забезпечення інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень та експертних систем, орієнтованих на економіку та бізнес;
 • аналіз проблем комп’ютеризації підприємств, розробка моделей і методів обробки інформації в автоматизованих системах;
 • економіко-математичні дослідження прикладних задач у виробничій сфері та інфраструктура підприємств.
Реклама_ПП_1