V Міжнародна науково-практична конференція 
“Інформаційні технології в освіті, науці й техніці

ІТОНТ-2020

Шановні науковці, викладачі, аспіранти, студенти !

21 -23 травня 2020 року на базі Черкаського державного технологічного університету буде проходити
V Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології в освіті, науці і техніці” (ІТОНТ-2020),
присвячена 60-річчю університету.

Мета конференції

Метою конференції є стимулювання наукових і прикладних досліджень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), визначення перспективних напрямів застосування ІКТ в науці, вищій освіті, медицині й техніці, обмін науковими і практичними здобутками в цій галузі, встановлення більш тісних зв’язків між науковцями вищих навчальних закладів і наукових установ різних країн, заохочення молоді до наукового пошуку.

Організаційний комітет конференції запрошує Вас взяти участь у роботі конференції,  виступити з доповідями і повідомленнями, продемонструвати власні програмні розробки, електронні та інформаційні ресурси.

 

Проблематика конференції

 • Теоретичні і практичні аспекти створення та оптимізації сучасних інформаційно-комунікаційних систем;
 • Інформаційні технології моделювання складних систем;
 • Інформаційні технології в техніці та робототехніці;
 • Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні;
 • Інформаційні технології у сфері інтелектуальних обчислень;
 • Інформаційно-комунікаційні системи та мережі;
 • Безпека інформаційних технологій;
 • Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях;
 • Комп’ютерне моделювання та інформаційні системи в економіці;
 • Комп’ютерне моделювання фізичних і хімічних процесів;
 • Інформаційні системи в медицині;
 • Інформаційно-комунікаційні технології у вищій освіті;
 • Проблеми підготовки ІТ-фахівців у ЗВО.

Мови конференції

українська, російська, англійська, польська, німецька.

Форми участі в конференції

Пленарна доповідь, секційна доповідь, повідомлення на секції, дистанційна участь, заочна участь, вільний слухач.

Під час роботи конференції будуть проходити вебінари, презентації ІТ-компаній, демонстрація програмних засобів, електронних та інформаційних ресурсів.

Матеріали конференції

Тези доповідей і повідомлень будуть видані до початку конференції. Матеріали кращих доповідей та повідомлень за рекомендацією програмного комітету можуть бути надруковані у Віснику Черкаського державного технологічного університету (технічні науки), Міжнародному науковому журналі «Управляючі системи і машини» Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН і МОНМС України (технічні науки), в електронному журналі «Інформаційні технології і засоби навчання» Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (педагогічні науки), Міжнародному науковому журналі «ScienceRise: Pedagogical Education» Університету менеджменту освіти НАПН України і видавництва “Технологічний Центр” та у збірнику наукових праць «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (педагогічні науки), які внесено до наукометричних баз та до переліку наукових і фахових видань України, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт.

Участь у конференції

Для включення до програми конференції доповіді та одержання запрошення учаснику необхідно подати до оргкомітету: заявку на участь (зразок додається), текст тез (згідно з вимогами, що додаються) і сплатити організаційний внесок.

Важливі дати

 • подання матеріалів до програмного комітету
до 4 травня 2020 року;
 • повідомлення оргкомітету про прийняття доповіді
до 8 травня 2020 року;
 • сплата оргвнеску
до 8 травня 2020 року;
 • розсилання запрошень на конференцію
до 10 травня 2020 року;
 • початок конференції
21 травня 2020 року.

Оргвнесок

Оргвнесок складається з витрат на друк матеріалів конференції, включаючи вартість одного примірника тез конференції, придбання канцтоварів, представницькі витрати і становить:

200 грн – для науковців і викладачів; 100 грн – для аспірантів; 75 грн – для студентів.

Можлива заочна або дистанційна участь у конференції: вартість – 100 грн для учасників з України.

Оргвнесок за участь у конференції перераховувати на банківські рахунки ЧДТУ:

Одержувач: Черкаський державний технологічний університет

Банк-­одержувач: Державна казначейська служба України

МФО 820172, код 05390336

Розрахунковий рахунок № UA818201720313231001302000612

Прізвище, ініціали учасника

Оплата за участь у конференції “ІТОНТ-2020”

Копія квитанції про оплату оргвнеску надсилається до оргкомітету в електронному вигляді до 30 квітня 2020 року.

Можлива оплата оргвнеску при реєстрації на конференції, про що необхідно повідомити оргкомітет до 30 квітня 2020 року.

Оплата проїзду, проживання і харчування, а також участь у додаткових заходах (фуршет, екскурсія по Черкащині) здійснюється учасниками конференції самостійно.

 

Проживання учасників конференції можливе у готелях м. Черкаси, готелі та гуртожитках ЧДТУ. Оргкомітет може надати інформацію про готелі м. Черкас і вартість проживання в них.

Контактні дані

Адреса Оргкомітету:

18006, Україна, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460, ЧДТУ, кафедра комп’ютерних наук та системного аналізу, кім. 511.

Телефон для довідок: (0472) 51-15–84, (+38)0948811584

Е-mail: [email protected]

Сайт: https://knsa.chdtu.edu.ua/

Вимоги до тез доповідей

 1. Матеріали повинні бути оригінальними, не опублікованими раніше і такими, що не знаходяться на стадії розгляду для публікації на момент подання на конференцію. Матеріали будуть прийняті до участі в конференції після попереднього рецензування.
 2. Матеріали подаються у вигляді документів OpenOffice Writer, Microsoft Word (тільки DOC) або RTF.
 3. Тези доповіді повинні містити невелике за обсягом повідомлення про наукові дослідження чи практичні результати автора (авторів), пов’язані з тематикою конференції.

Вимоги до оформлення тез доповідей

 • обсяг: 2 сторінки;
 • формат аркушу паперу – А4;
 • орієнтація – книжна;
 • поля: ліве, праве – 2 см; верхнє, нижнє – 2 см;
 • стиль: «Звичайний» (Normal);
 • шрифт тексту – Times New Roman Cyr,
 • розмір шрифту – 12 пт, для анотації і ключових слів – 11 пт;
 • інтервал – одинарний;
 • відступ першого рядка абзацу – 10 мм.;
 • порядок розміщення матеріалів:

Блок 1. Назва – друкується жирними прописними літерами по центру сторінки.

Прізвище та ініціали автора (авторів) – розташовуються по центру через інтервал після назви і друкуються жирними літерами.

Назва установи, де працює автор (автори), розташовується по центру після прізвища та ініціалів.

Анотація (текст 100-250 слів, що містить цілі, завдання, об’єкт і предмет дослідження, використані методи дослідження, результати дослідження).

Ключові слова (не менше 4 слів).

Блок 2. Для тез українською, російською або польською мовами, ті ж самі дані, що і в блоці 1, у відповідному порядку англійською мовою.

Блок 3. Текст тез мовою оригіналу друкується через інтервал після анотації англійською мовою.

Структура тез доповіді: вступ, постановка задачі, мета роботи, основна частина, висновки, список використаних джерел.

Малюнки та фотографії подаються у форматі JPEG.

Слово “Таблиця” та номер таблиці розташовується праворуч, а її заголовок – по центру (жирним шрифтом).

Формули – набираються в редакторі формул Equation шрифтом Times New Roman, звичайний символ – 12 пт, великий індекс – 8 пт, малий індекс – 6 пт, великий символ – 14 пт, малий символ –12 пт.

Посилання на джерела в тексті даються у квадратних дужках. Перше число вказує номер за переліком посилань, що даються згідно порядку їх появи в тексті, після коми дається друге число, яке відповідає номеру сторінки. Перелік посилань має назву “Список використаних джерел” і розташовується по центру після основного тексту через один інтервал. Список використаних джерел оформляється відповідно до правил бібліографічного опису.

Програмний комітет розглядатиме лише матеріали, що оформлені згідно з вимогами і подані у вказаний термін.

Тематичні напрями конференції

 • Теоретичні і практичні аспекти створення та оптимізації сучасних інформаційно-комунікаційних систем;
 • Інформаційні технології моделювання складних систем;
 • Інформаційні технології в техніці та робототехніці;
 • Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні;
 • Інформаційні технології у сфері інтелектуальних обчислень;
 • Інформаційно-комунікаційні системи та мережі;
 • Безпека інформаційних технологій;
 • Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях;
 • Комп’ютерне моделювання та інформаційні системи в економіці;
 • Комп’ютерне моделювання фізичних і хімічних процесів;
 • Інформаційні системи в медицині;
 • Інформаційно-комунікаційні технології у вищій освіті;
 • Проблеми підготовки ІТ-фахівців у ЗВО.

Заявка учасника

Завантажити “Заявка учасника (ІТОНТ-2020).doc”

Електронна форма для реєстрації знаходиться за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1ESrN290N7mTN9U3NSTTDC6iNnY1-eQyawp7qgrL6gFY/edit?usp=sharing

Матеріали (заявка учасника і текст тез), а також копію квитанції про оплату оргвнеску надсилати на адресу оргкомітету в електронному вигляді електронною поштою на адресу [email protected].

Організаційний комітет

Голова оргкомітету – ректор ЧДТУ, доцент, к.н. з держ. упр. Григор О.О.

Заступники голови оргкомітету:
Фауре Е.В., проректор з НДР та міжнародних зв’язків ЧДТУ, доцент, д.т.н.
Трегубенко І.Б., декан факультету інформаційних технологій і систем ЧДТУ, доцент, к.т.н.;
Триус Ю.В., завідувач кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ, професор, д.пед.н., к.ф.-м.н.

Члени оргкомітету:
Лукашенко В.М., завідувач кафедри робототехніки та спеціалізованих комп’ютерних систем ЧДТУ, професор, д.т.н.;
Первунінський С.М., завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем ЧДТУ, професор, д.т.н.;
Прокопенко Т.О., завідувач кафедри інформаційних технологій проектування ЧДТУ, професор, д.т.н.;
Рудницький В.М.,завідувач кафедри інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії, професор, д.т.н.;
Щерба А.І., завідувач кафедри статистики та прикладної математики ЧДТУ, доцент, к.ф.-м.н.;
Міценко С.А., відповідальний за наукову роботи ФІТІС ЧДТУ, доцент, к.т.н.;
Карапетян А.Р., відповідальний за навчальну роботу ФІТІС ЧДТУ;
Оксамитна Л.П., доцент кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ, доцент, к.т.н.;
Андрієнко В.О., доцент кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ, к.т.н.;
Герасименко І.В., доцент кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ, к.пед.н;
Дяченко П.В., доцент кафедри комп’ютерних наук системного аналізу ЧДТУ, к.т.н.;
Заспа Г.О., старший викладач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем ЧДТУ.

Секретаріат конференції:
Середа Л.А., співробітник кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ;
Татарин Т. М., співробітник кафедри комп’ютерних наук системного аналізу ЧДТУ.

 

Адреса оргкомітету: Кафедра комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ, б-р Шевченка, 460, корп. 1, ауд. 511, м.Черкаси, 18006, Україна
Контактні телефони: (+380) 948811584 (кафедра комп’ютерних наук та системного аналізу ЧДТУ)

Програма онлайн-доповідей на конфереції ІТОНТ-2020

Програма конференції ІТОНТ-2020

Збірник тез доповідей конференції ІТОНТ-2020

Ухвала конференції