Випускники
кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу,
які успішно працюють в ІТ-галузі

Прізвище, ім’я, по батькові Роки навчання Освіта, спеціальність Отримана спеціальність Місце нинішньої роботи посада Науковий ступінь, вчене звання
1 Андрієнко Володимир Олександрович 1999-2004 вища, інформаційні управляючі системи та технології, аспірантура зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології інженер-системотехнік ЧДТУ, доцент кафедри КН та СА кандидат технічних наук, доцент
2 Говорухін Сергій Олександрович 2000-2005 вища, інформаційні управляючі системи та технології, аспірантура зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології інженер-системотехнік Приватний підприємець у сфері ІТ
3 Бойко Володимир Володимирович 2003-2008 вища, інформаційні управляючі системи та технології, аспірантура зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології інженер-системотехнік ЧДТУ, старший викладач кафедри КН та СА кандидат технічних наук
4 Данилюк Андрій Андрійович 1999-2004 вища, інформаційні управляючі системи та технології інженер-системотехнік Приватний підприємець у сфері ІТ
5 Директоренко Олена Василівна 2006-2011 вища, інформаційні управляючі системи та технології, аспірантура зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології магістр з інформаційних управляючих систем та технологій Черкаська медична академія, викладач
6 Лавданська (Єгорова) Ольга В’ячеславівна 2005-2010 вища, інформаційні управляючі системи та технології, аспірантура зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології магістр з інформаційних управляючих систем та технологій ЧДТУ, доцент кафедри ІТП кандидат технічних наук
7 Паніченко Олексій Володимирович 2000-2005 вища, інформаційні управляючі системи та технології інженер-системотехнік Приватний підприємець у сфері ІТ, менеджер проектів
8 Серков Олександр Євгенович 2000-2005 вища, інформаційні управляючі системи та технології інженер-системотехнік Фірма «Інфотекс», провідний спеціаліст
9 Сіпко Олена Миколаївна 2001-2006 вища, інформаційні управляючі системи та технології, аспірантура зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології інженер-системотехнік кандидат технічних наук
10 Щерба Богдан Анатолійович 2004-2009 вища, інформаційні управляючі системи та технології інженер-системотехнік Фірма «Імпрес»
11 Шемет Ірина Анатоліївна 2006-2011 вища, інформаційні управляючі системи та технології, аспірантура зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології магістр з інформаційних управляючих систем та технологій ТОВ «Тріумф ІТ», https://tg.ck.ua/, аналітик комп’ютерних систем
12 Малий Антон Васильович 2009-2013 вища, інформаційні управляючі системи та технології, аспірантура зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології бакалавр з інформаційних управляючих систем та технологій ІТ-компанія «Triare», https://triare.net/, технічний директор
13 Гейко Андрій Володимирович 2013-2019 вища, інформаційні управляючі системи та технології магістр з інформаційних управляючих систем та технологій Приватний підприємець у сфері ІТ, аспірант кафедри КН та СА зі спеціальності 122–комп’ютерні науки
14 Гейко (Журба) Лідія Василівна 2013-2019 вища, інформаційні управляючі системи та технології магістр з інформаційних управляючих систем та технологій Приватний підприємець у сфері ІТ
15 Дубовський Артур Анатолійович 2013-2019 вища, інформаційні управляючі системи та технології магістр з інформаційних управляючих систем та технологій Приватний підприємець у сфері ІТ, аспірант кафедри КН та СА зі спеціальності 122–комп’ютерні науки
16 Середа Олександр Анатолійович 2013-2019 вища, інформаційні управляючі системи та технології магістр з інформаційних управляючих систем та технологій Приватний підприємець у сфері ІТ, аспірант кафедри КН та СА зі спеціальності 122–комп’ютерні науки
17 Атамась Оксана Олександрівна 2014-2020 вища, системний аналіз магістр з системного аналізу ТОВ «Тріумф ІТ», https://tg.ck.ua/, аналітик комп’ютерних систем
18 Дащенко Олена Михайлівна 2014-2020 вища, системний аналіз магістр з системного аналізу ТОВ «Тріумф ІТ», https://tg.ck.ua/, аналітик комп’ютерних систем
19 Гончаренко Олексій Юрійович 2018-2020 вища, комп’ютерні науки магістр з комп’ютерних наук ТОВ «Тріумф ІТ», https://tg.ck.ua/, менеджер проектів
20 Максимов Антон Євгенійович 2015-2021 вища, системний аналіз магістр з системного аналізу ТОВ «Тріумф ІТ», https://tg.ck.ua/, аналітик комп’ютерних систем, аспірант кафедри КН та СА зі спеціальності 122–комп’ютерні науки