ІНФОРМАЦІЯ
про підвищення кваліфікації та стажування штатних науково-педагогічних працівників
кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу на період 2021-2026 р.р.

Прізвище, ім’я, по батькові Посада, вчене звання Місце підвищення кваліфікації, вид документу (серія, №), номер та дата наказу ЧДТУ про визнання підвищення кваліфікації Рік останнього підвищення кваліфікації Місце і рік наступного підвищення кваліфікації
  КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
1 Триус Юрій Васильович зав. кафедри, професор, д. пед.н., к.ф.-м.н. Підвищення кваліфікації за накопичувальною системою, обсягом 11,5 кредитів ЄКТС. Рішення вченої ради Черкаського державного технологічного університету, протокол №4 від 18.10.2021 р. Наказ №339/01 03.11.2021 р. 2021 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, м. Київ
2026
2 Данченко Олена Борисівна професор, д.т.н. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Свідотство про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/004644-20 від. 17.06.2020р. Наказ №331/01 22.10.2021 р. 2020 Київський національний університет будівництва і архітектури
2025
3 Колеснікова Катерина Вікторівна професор, д.т.н. Онлайн-навчання проекту Erasmus+ Capacity Building in the Field of Higher Education «Цифрова компетенція для українських вчителів та інших громадян / dComFra», Київський університет імені Тараса Шевченка, Україна, 14.07.2020 2020 Київський університет імені Тараса Шевченка
2025
4 Дяченко Петро Васильович доцент, к.т.н. «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Свідотство про підвищення кваліфікації СП 35830447/2043-20 від 17.10.2020р. Наказ № 384/01 30.12.2020р. 2020 Національний транспортний університет, м. Київ
2025
5 Оксамитна Любов Павлівна доцент, к.т.н. Центр українсько-європейського наукового співробітництва. Підвищення кваліфікації «STEM-освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти», 18 жовтня – 26 листопада 2021 року 2021 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ
2026
6 Андрієнко Володимир Олександрович доцент, к.т.н. WSL. CERTIFICATE OF COMPLETION/INTERNSHIP Registration of number KPK 07/19/27 Date of issue: 05.07.2019 Наказ №331/01 22.10.2021р. 2019 ІТ-компанія «EPAM»
2024
7 Бойко Володимир Володимирович старший викладач, к.т.н.   Визнати захист кандидатської дисертації як підвищення кваліфікації на період 2021-2026 р.р. Диплом кандидата наук ДК №061388 від 29 червня 2021р. Наказ №339/01 03.11.2021р. 2021 IT Ukraine Association Teacher’s Internship program
2026
8 Сіньковський Артем Петрович асистент Закінчення аспірантури ЧДТУ за спеціальністю 122 – комп’ютерні науки, 31.08.2020   ІТ-компанія «DataArt»
2023

Завідувач кафедри КН та СА, проф.                                                                                                                                             Ю.В. Триус