План засідань
методичного семінару
кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу
на 2022-2023 навчальний рік

№ з/п Теми доповідей Виконавці Термін проведення
1 2 3 4
1 Особливості проведення занять з курсів «Архітектура комп’ютера» та «Операційні системи» Андрієнко В.О. Листопад 2022 р.
2 Особливості підготовки кваліфікаційної роботи магістра спеціальності 122- комп’ютерні науки, освітня програма «Управління стартапами і проєктами в галузі інформаційних технологій» Данченко О.Б. Грудень 2022 р.
3 Впровадження в навчальний процес та в рамках неформальної освіти курсів Мережевої академії Cisco та платформи SkillsForAll. Чепинога А.В. Грудень 2022 р.
4 Особливості формування алгоритмічного мислення як важливої інтелектуальної складової професійної діяльності Карапетян А.Р. Лютий 2023 р.
5 Методичні особливості викладання дисципліни «Самоорганізація прогнозуючих моделей» Дяченко П.В. Лютий 2023 р.
6 Використання меседж брокерів в мікросервісній архітектурі, як інструменту для транспортування даних Сінківський А.П. Лютий 2023 р.
7 Методичне та інформаційне забезпечення курсу «Моделі та методи оптимізації і прийняття рішень» для аспірантів  спеціальності 122 – комп’ютерні науки Триус Ю.В. Березень 2023 р.
8 Методичні особливості викладання курсу «Об’єктно-орієнтоване програмування» Заспа Г.О. Березень 2023 р.
9 Особливості перевірки кваліфікаційних робіт здобувачів ЗВО на плагіат сервісом Unicheck Оксамитна Л.П. Квітень 2023 р.
10 Методичне та інформаційне забезпечення курсу «Інтелектуальний аналіз даних» для бакалаврів  спеціальності 122 – комп’ютерні науки Бойко В.В. Квітень 2023 р.
11 Методичне та інформаційне забезпечення курсу «Інформаційні технології управління стартапами та проєктами» для магістрів  спеціальності 122 – комп’ютерні науки Колеснікова К.В. Травень 2023 р.
12 Фахово-орієнтовані вибіркові дисципліни: досвід та перспективи викладання Мокієнко Ю.М. Травень 2023 р.