План засідань
методичного семінару
кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу
на 2021-2022 навчальний рік

№ з/п Теми доповідей Виконавці Термін проведення
1 2 3 4
1 Методичне та інформаційне забезпечення курсу «Штучні нейронні мережі в комерції та бізнесі» для магістрів спеціальності 122 – комп’ютерні науки Триус Ю.В. Жовтень 2021 р.
2 Застосування методики дизайн-мислення для планування продукту ІТ-проекту Данченко О.Б.
Мокієнко Ю.М.
Листопад 2021 р.
3 Методика відеонавчання з використанням особистих каналів YouTube в умовах пандемії. Тесля Ю.М. Грудень 2021 р.
4 Методичні особливості викладання дисципліни «Теорія інформації і кодування» Дяченко П.В. Грудень 2021 р.
5 Впровадження курсів мережевої академії Oracle і Huawei в освітній процес ЧДТУ Чепинога А.В. Лютий 2022 р.
6 Зміст і методичні особливості навчальної дисципліни «Технології програмного забезпечення інформаційних систем» для аспірантів спеціальності 122 – комп’ютерні науки Заспа Г.О. Березень 2022 р.
7 Зміст і методичні особливості дисципліни «Проектування прикладного програмного забезпечення» Сіньковський А.П. Березень 2022 р.
8 Методичне та інформаційне забезпечення курсу «Проектування інформаційних управляючих систем» Бойко В.В. Квітень 2022 р.
9 Особливості проведення занять з курсу IoT (Internet of things) та його забезпечення матеріалами та обладнанням Андрієнко В.О. Квітень 2022 р.
10 Основні проблеми проведення лабораторних робіт з програмування Карапетян А.Р. Травень 2022 р.
11 Основні аспекти застосування систем ERP-класу в навчальному процесі. Оксамитна Л.П. Травень 2022 р.