День студентської науки кафедри КНСА-2024

Шановні студенти! Шановні аспіранти!

Шановні наукові керівники студентських наукових робіт!

Шановні викладачі!

Запрошуємо вас у середу 24 квітня в ауд. 507 о 13.30 на День студентської науки кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу.

Програма проведення Дня студентської науки кафедри КНСА

Засідання також буде транслюватися в онлайн-режимі у MS Teams за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a572c9bf75c81439592ccb455ec723f6a%40thread.tacv2/1649416336535?context=%7b%22Tid%22%3a%2259ad6c90-a94c-434b-956d-850f1b1c8fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22410e1247-f6c7-4cff-a2d9-9ebfdc16ef8a%22%7d