Про проведення акредитаційної експертизи у ЧДТУ ОНП «Комп’ютерні науки» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» за третім (PhD) рівнем вищої освіти

Згідно з Наказом НАЗЯВО №2243-Е від 22.12.2021 у період 17.01.2022-19.01.2022 рр. буде проведено акредитаційну експертизу в ЧДТУ освітньо-наукової програми «Комп’ютерні …