Запрошуємо на захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 122-комп’ютерні науки

Шановні викладачі, науковці, аспіранти, студенти!

Запршуємо вас 15.05.2024 о 12.30 до Ноосфери (корпус 1, ЧДТУ) на захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 122-комп’ютерні науки СЕМКА Олександра Вікторовича на тему “ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ В ПРОЄКТАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ“.

Науковий керівник – д.т.н., професор Олена ДАНЧЕНКО

До захисту можна приєднатися в режимі онлайн за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a572c9bf75c81439592ccb455ec723f6a%40thread.tacv2/1713784649345?context=%7b%22Tid%22%3a%2259ad6c90-a94c-434b-956d-850f1b1c8fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22410e1247-f6c7-4cff-a2d9-9ebfdc16ef8a%22%7d