Міжуніверситетський семінар з управління проєктами

16.05.23 професором кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу, д.т.н., проф. Данченко О.Б. у рамках дисципліни «Управління науковими проєктами» був проведений міжуніверситетський семінар для здобувачів освітньо-наукового рівня «доктор філософії».

Спікером на семінарі був досвідчений керівник бізнесу, керівник наукових, бізнес та громадських проєктів Юрій Черненко. Він виступив з доповіддю на тему «Моделі та методи протиризикового управління проєктами розвитку провайдерів житлово-комунальних послуг» за результатами дисертаційного дослідження на здобуття ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.13.22 – “Управління проектами та програмами”.

На семінарі, що був проведений в онлайн-режимі, були присутні аспіранти ЧДТУ та аспіранти Університету економіки та права “КРОК” (всього 19 осіб). Після доповіді відбулось її обговорення і дискусія. Присутні отримали свого роду  майстер-клас з підготовки презентації дисертаційної роботи та її захисту.