Про зміни термінів проведення VI Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології в освіті, науці і техніці” (ІТОНТ-2022)

Шановні науковці, викладачі, аспіранти, студенти!

23-25 червня 2022 року на базі Черкаського державного технологічного університету буде проходити

VI Міжнародна науково-практична конференція

“Інформаційні технології в освіті, науці і техніці” (ІТОНТ-2022)

Метою конференції є стимулювання наукових і прикладних досліджень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), визначення перспективних напрямів застосування ІКТ в науці, вищій освіті, медицині й техніці, обмін науковими і практичними здобутками в цій галузі, встановлення більш тісних зв’язків між науковцями закладів вищої освіти і наукових установ різних країн, заохочення молоді до наукового пошуку.

Організаційний комітет конференції запрошує Вас взяти участь у роботі конференції,  виступити з доповідями і повідомленнями, продемонструвати власні програмні розробки, електронні та інформаційні ресурси.

За участь у конференції учасники одержать сертифікат в електронному та друкованому вигляді.

Рекомендовані програмним комітетом тези доповідей, що приймаються до 20 травня, будуть видані до початку конференції у збірнику матеріалів у друкованому та електронному вигляді.

Автори доповідей, які будуть включені до програми конференції, за рекомендацією програмного комітету зможуть подати повні та оригінальні роботи англійською мовою, що розширюють зміст тез.

Рекомендовані до друку наукові статі будуть опубліковані у збірнику як окремому випуску в Springer Lecture notes in computational science and engineering (https://www.springer.com/series/3527) і будуть доступні в цифровій формі після конференції.

Серія “Lecture Notes in Computational Science and Engineering” має ISSN та індексується в Scopus (квартиль Q2).

Для включення до програми конференції доповіді, що рекомендована програмним комітетом, та одержання запрошення учаснику необхідно зареєструватися і подати до оргкомітету через ресурс https://easychair.org/:

Більш детальну інформацію про конференцію можна знайти на її ресурсах: сайті та інформаційній сторінці.

Адреса Оргкомітету:

18006, Україна, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460, ЧДТУ, кафедра комп’ютерних наук та системного аналізу, кім. 511.

Телефон для довідок: (+38)068-6050-366  

Е-mail: [email protected]

Сайт конференції: https://itest.chdtu.edu.ua/

Інформаційна сторінка: https://knsa.chdtu.edu.ua/itont-2022