Про підсумки Днів студентської науки на кафедрі КН та СА

У відповідності до наказу ректора ЧДТУ «Про проведення Днів студентської науки в ЧДТУ в 2022 році» від 28.03.2022, №89/04, на кафедрі комп’ютерних наук та системного аналізу 21 квітня 2021 р. була проведена студентська науково-практична конференція.

У конференції взяли участь викладачі та аспіранти кафедри, студенти освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» спеціальностей 122 – комп’ютерні науки та 124 – системний аналіз. Доповіді студентів було заслухано дистанційно в режимі online-конференції з використанням системи MS Teams.

За результатами виступів студентів наукове журі визначило переможців і присудили наступні місця:

I місце – студент групи СА-182 Єфімов Віктор Вадимович, тема «Розробка веб-орієнтованого модуля організації групової експертизи для системи підтримки прийняття рішень» (керівники – проф. Триус Ю.В., доц.  Оксамитна Л.П.).

ІI місце – студент групи МСТП-2102 Федоренко Віталій Сергійович, тема «Порівняльний аналіз програмних засобів управління  проектами.» (керівники – проф. Триус Ю.В.);

ІІІ місце – студент групи МСТП-2102 Кравчук Владислав Сергійович, тема «Поняття формального та неформального лідерства в управлінні проектами» (керівник – проф. Данченко О.Б.).

Вітаємо молодих дослідників і бажаємо нових наукових здобутків!

ІІІ місце