Кафедра КН та СА успішно пройшла акредитацю освітньо-наукової програми “Комп’ютерні науки”

Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти 14.04.2022 на своєму засіданні прийняло рішення про акредитацію освітньо-наукової програми “Комп’ютерні науки” спеціальності 122 – Комп’ютерні науки третього (освітньо-наукового) рівеня в ЧДТУ і видало сертифікат терміном до 01.07.2027.

Сертифікат акредитації