Науковці кафедри КНСА взяли участь у Міжнародній науковій конференції в м. Дортмунд (Німеччина)

7-9 вересня у місті Дортмунд (Німеччина) відбулася Міжнародна наукова конференція

12th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications.

У ній взяли участь науковці кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу

професор, д.т.н. Катерина Колеснікова з очною доповіддю на тему

«Justification of the Project Initiation Process Using the Markov Model»

(спільно з міжнародними партнерами з Казахстану)

і професор, д.т.н. Олена Данченко з онлайн доповіддю на тему

«The Functional Structure in the Decision Support System for the Automation of Passenger Transportation Management»,

серед авторів якої професор кафедри КНСА, к.т.н., доцент Микола Підгорний і старший викладач кафедри КНСА, к.т.н. Володимир Бойко.

Матеріали доповідей опубліковано у збірнику статей конференції, що індексується у наукометричній базі Scopus.