Науковий семінар кафедри КНСА

Шановні виклададчі і аспіранти!

Запрошуємо у п’ятниця 10 березня об 11.20 на науковий семінар кафедри КНСА у режимі онлайн.

Доповідь Черненка Юрія на тему кандидатської дисертації “МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПРОТИРИЗИКОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ РОЗВИТКУ ПРОВАЙДЕРІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ” зі спеціальності 05.13.22 – Управління проектами та програмами.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Данченко О.Б.

Посилання на онлайн трансляцію в MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a572c9bf75c81439592ccb455ec723f6a%40thread.tacv2/1678189124941?context=%7b%22Tid%22%3a%2259ad6c90-a94c-434b-956d-850f1b1c8fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22410e1247-f6c7-4cff-a2d9-9ebfdc16ef8a%22%7d