Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки

Шановні викладачі й аспіранти!

Запрошуємо

на захист дисертації

Могілея Сергія Олександровича

на тему «МОДЕЛІ, МЕТОДИ І ЗАСОБИ РОЗВ`ЯЗАННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ТА МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАДАЧ» 

на здобуття ступеня доктора філософії

за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки

Доступ до електронних варіантів дисертації, анотації, відгуків та рецензій можна отримати за посиланням: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4100

Захист відбудеться 25 серпня 2022 р. о 11-00 год за адресою: бул. Шевченка, 460 м. Черкаси, 18006 (1 корпус ЧДТУ, аудиторія 014 Інжинірингова лабораторія Noosphere Engineering School)

Посилання на трансляцію захисту

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9EN8IHNLb8ssS6OqnO7GiHGqzsmw0NN7WWQybube-Gc1%40thread.tacv2/1660137960658?context=%7b%22Tid%22%3a%2259ad6c90-a94c-434b-956d-850f1b1c8fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22af3016ac-05a3-4e23-9d0e-7ac5535965dd%22%7d