для студентів 2-го курсу спеціальності 122 – комп’ютерні науки, освітня програма – інформаційні управляючі системи та технології


для студентів 3-го курсу напряму підготовки 122 – комп’ютерні науки освітня програма – інформаційні управляючі системи та технології


для студентів 3-го курсу напряму підготовки 122 – комп’ютерні науки освітня програма – комп’ютерні науки та прикладне програмування (скорочена форма)


для студентів 4-го курсу напряму підготовки 122 – комп’ютерні науки освітня програма – інформаційні управляючі системи та технології

для студентів 1-го курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності 122 – комп’ютерні науки, освітня програма – інформаційні управляючі системи та технології