для студентів 2-го курсу спеціальності 124 – системний аналіз, освітня програма – системи і методи прийняття рішень


для студентів 3-го курсу спеціальності 124 – системний аналіз освітня програма – системи і методи прийняття рішень


для студентів 4-го курсу напряму підготовки 124 – системний аналіз освітня програма – системи і методи прийняття рішень

для студентів 1-го курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності 124 – системний аналіз, освітня програма – системи і методи прийняття рішень